Nya tvärgående förbindelser och stomlinjer - allt detta ändras inom HRT:s trafik i augusti

Den 16 augusti 2021 sker det förändringar i kollektivtrafiken när busslinjer i Helsingfors och Vanda får nya rutter. Den största förändringen sker i Helsingfors västra stadskärna, Munksnäs och Munkshöjden där de nya stomlinjerna ersätter nuvarande busslinjer. Också de tvärgående busslinjerna i Helsingfors samt busslinjer i riktning mot Lahtisleden i Vanda förnyas.

Vi har nu publicerat mer information om de stora förändringarna i höst på vår webbplats. På våra sidor hittar du också mer information om HRT:s stomlinjenät.

Helsingfors får elledbussar och nya tvärgående linjer

De största förändringarna sker i stadens västra delar där de nya stomlinjerna 20, 30 och 40 startar. Linjerna 20 och 30 ersätter linjerna 14, 18 och 39 som läggs ner. Linje 40 ersätter linjerna 40 och 43. Samtidigt får Helsingfors nya eldrivna ledbussar.

I Helsingfors får många busslinjer nya rutter främförallt i den tvärgående trafiken.

Läs mer om ändringarna i Helsingfors här!

Busslinjer som kör från Lahtisleden slutar i Hagnäs när ny stomlinje 570 startar

I Vanda ändras kollektivtrafiken framförallt i de östra delarna där Lahtisledens busslinjer får nya rutter. Samtidigt flyttas ändhållplatserna för vissa busslinjer till Hagnäs. I och med att byggarbeten fortskrider i Fiskehamnen, flyttas ändhållplatsen från Hagnäs till Fiskehamnen.

Också Vanda får sin egen stomlinje i augusti, när linje 562 blir linje 570.

Läs mer om det nya linjenätet vid Lahtisleden här!

Stomlinjenätet ökar med fyra nya linjer

I enlighet med vår strategi baserar vår trafik ännu starkare på stomlinjenätet. Stomlinjenätet i regionen utgörs av metron, närtåg och stomlinjebussar som har hög turtäthet och utökad trafikeringstid.

Från och med augusti 2021 går stomlinjebussar i vår trafik sammanlagt på nio linjer. Som nya stomlinjer är linjerna 20, 30 och 40 som kör i Helsingfors samt Vandas stomlinje 570. Andra stombusslinjer är 200, 500, 510, 550 och 560. Stombussarna kännetecknas av orange färg.

Läs mer om vårt stomlinjenät här!