Planering av nya busslinjer på Degerö fortsätter i växelverkan med invånarna

Planeringen av busslinjerna på Degerö fortsätter. Vi utarbetar planen i tätt samspel med degeröborna. Arbetet med att förnya rutterna syftar till att skapa ett sammanhängande linjenät på Degerö.

Vi fortsätter planeringen av Degerös busslinjer. Planen lades på is hösten 2020 eftersom vi väntade på beslut om rutter och tidtabeller för spårvagnarna som går via Kronbroarna. Vår styrelse fattade besluten i december 2021.

Trafiken på Degerö står infår stora förändringar nu när invånarantalet ökar och spårvagnstrafiken över Kronbroarna startar ca 2027.

Vi utarbetar en utvecklingsplan för det nuvarande busslinjenätet fram till att spårvagnstrafiken startar samt bussrutterna efter att spårvagnarna går längs Kronbroarna.

Arbetet syftar till att skapa ett sammanhängande linjenät på Degerö. Planen omfattar åren 2023-2030 och området på Degerö. I planen ingår busslinjerna 84, 85, 85B, 86, 88, 88B och 89.

Blogg som plattform för samspel

För att de nya busslinjerna skulle betjäna invånarna så bra som möjligt, behöver vi veta vad invånarna och människor som rör sig på Degerö behöver.

Den viktigaste kanalen är en blogg som upprätthålls av våra kollektivtrafikplanerare och där människorna kan kommentera planen. Vi publicerar det första utkastet till planen via bloggen i slutet av april och önskar att vi får in många kommentarer via enkäten som publiceras på bloggen.

Vi har samlat in bakgrundsinformation med en reseenkät redan på hösten 2020. Vi har ordnat också två invånarworkshop.

Styrelsen behandlar planen i juni 2022.

Läs mer om spårvagnstrafiken vid Kronbergsstranden