Jatkamme Laajasalon bussilinjojen suunnittelua vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa

Laajasalon bussilinjojen suunnittelu jatkuu vajaan puolentoista vuoden tauon jälkeen. Työstämme suunnitelmaa vuorovaikutuksessa laajasalolaisten kanssa. Reittejä on tarpeen uudistaa, jotta Kruunusiltojen raitovaunujen ja Laajasalon bussien liikenteestä muodostuisi toimiva kokonaisuus.

Jatkamme Laajasalon bussilinjojen suunnittelua. Työ jäi tauolle syksyllä 2020 odottamaan päätöstä Kruunusiltojen kautta kulkevien raitiovaunujen reiteistä ja aikatauluista. Hallituksemme teki päätökset joulukuussa 2021.

Laajasalon liikenne on suurten muutosten edessä, sillä alueen asukasmäärä kasvaa ja Kruunusiltojen raitiovaunuliikenne alkaa noin vuonna 2027.

Laadimme nykyisen bussilinjaston kehittämissuunnitelman raitiovaunuliikenteen aloitukseen asti sekä bussien reitit siitä eteenpäin, kun Kruunusiltojen raitiovaunut kulkevat.

Suunnitelman tavoitteena on yhdistää raitiovaunujen ja bussien liikenne mahdollisimman saumattomaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelman aikajänne kattaa vuodet 2023–2030. Alueellisesti suunnitelma kattaa koko Laajasalon. Mukana ovat bussilinjat 84, 85, 85B, 86, 88, 88B ja 89.

Blogi toimii vuorovaikutuksen alustana

Jotta uudet bussilinjat palvelisivat joukkoliikenteen asiakkaita mahdollisimman hyvin, tarvitsemme tarvitsee suunnittelussa Laajasalon asukkaiden ja siellä muuten liikkuvien apua.

Tärkein vuorovaikutuskanava on blogi, jota joukkoliikennesuunnittelijamme ylläpitävät ja jossa suunnitelmaa voi kommentoida. Julkaisemme huhtikuun lopulla blogissa ensimmäisen linjastoluonnoksen ja toivomme siitä runsaasti kommentteja blogissa julkaistavan kyselyn kautta.

Saatamme myös keväällä 2022 järjestää asukastyöpajoja, jos se on tarpeen laajasalolaisten matkustustarpeiden ja -toiveiden kartoittamiseksi. Keräsimme taustatietoja laajasalolaisilta liikkumiskyselyllä jo syksyllä 2020. Järjestimme myös kaksi asukastyöpajaa.

Hallitus käsittelee suunnitelman näillä näkymin kesäkuussa 2022.

Lue lisää Laajasalon bussilinjojen suunnitelusta ja ensimmäinen blogiteksti

Lue lisää Kruunuvuorenrannan raitioliikenteestä