Kommentera våra nya förslag för framtidens spårvagnslinjer

Vi har planerat nya spårvagnslinjer till Helsingfors och Helsingforsregionen som vi nu presenterar i form av ett utkast till Helsingfors nya spårvagnslinjenät. De nya rutterna kommer att stegvis tas i bruk inom de kommande 15 åren, i och med de nya spårvagnsspåren blir klara. Bekanta dig med förslagen och berätta din åsikt om de nya rutterna genom att svara på enkäten! Kommenteringstiden går ut 24.10.

Berätta din åsikt om de nya linjerna senast 24.10!

Hur framskrider planeringen?

Vi samlar in respons om de nya linjerna fram till den 24 oktober. Efter det gör vi en sammanfattning av responsen och börjar planera vårt slutgiltiga förslag till linjenätet.

HRT:s styrelse fattar beslut om de nya spårvagnslinjerna i december enligt den nuvarande tidtabellen.

Den nya spårvagnstrafiken börjar skedvis under kommande 15 åren, i och med nya spår blir klara.