Vi satsar på ännu bättre service 2024 – förbättringar för flera förbindelser

Vi siktar på att öka antalet passagerare år 2024. Förutom att priserna på biljetter för två zoner sjunker vid årsskiftet, kommer vi också att förbättra servicen på flera linjer. De första förbättringarna träder i kraft den 8 januari 2024, då 14 busslinjer får tätare trafik.

Detta är HRT:s första stora investering i att förbättra servicen efter coronapandemin. Aldrig tidigare i HRT:s historia har vi gjort så stora förbättringar i kollektivtrafikens tidtabeller på en gång. Under 2024 investerar vi sammanlagt sex miljoner euro i förbättringen av kollektivtrafiktjänsterna.

Servicen förbättras på de linjer som har den största potentialen att öka passagerarantalet. Förbättringarna riktas särskilt till kvälls- och veckoslutstrafiken och till nya, växande bostadsområden. Förutom förbättringen av kollektivtrafiktjänsterna kommer vi att locka nya kunder genom att sänka priserna på biljetter för två zoner vid årsskiftet.

Vårt strategiska mål är att främja kollektivtrafikresandet så att antalet passagerare uppgår till rekordnivåer senast år 2025. Dessutom vill vi också säkerställa att vår verksamhet förblir kostnadseffektiv och att ungefär hälften av våra intäkter kommer från biljettintäkter. Att öka antalet passagerare stöder uppnåendet av alla dessa mål.

De förbättringar som träder i kraft den 8 januari 2024 påverkar särskilt Norra Böle och Postparken samt Storåker i Esbo, men förbättringarna kommer också att påverka andra områden. Senare under 2024 genomför vi också förbättringar i tåg- och spårvagnstrafiken och på flera andra busslinjer.

Läs mer om ändringarna på vår separata sida.