Framtidens biljetter

Vi utvecklar som bäst vår servicemodell för biljetter och betalning av resan utifrån kundernas behov. Syftet är att resandet är enkelt och smidigt.

Se videon om framtidens kontobaserade resande.

Biljetter flyttas till molnet

Det betyder nya sätt att köpa och använda biljetter när rätten till resande i framtiden sparas i ett användarkonto, och inte längre på HRT-kortet eller i HSL-appen. När du stiger på, sparas uppgiften om att du har påbörjat resan i bakgrundssystemet där priset på din resa kalkyleras.

Kort eller telefon som identifikation

I fortsättningen kan HRT-kortet eller en smarttelefon och även ett bank- eller kreditkort fungera som identifikation. Du visar upp din identifikation till läsaren när du stiger på. I framtiden kan identifikationen läsas automatiskt på distans utan att du behöver visa upp den för läsaren.

Delta och påverka

Vi planerar och utvecklar den nya servicen utgående från kundernas behov och önskemål. Du har möjlighet att delta i planeringen och testning av tjänsten under arbetets gång. Följ hur projektet fortskrider och se dina möjligheter att delta i projektet via denna sida.