Områdets bussrutter, Hagalund

På denna sida presenterar vi förslag om bussrutterna i Hagalund som vi planerat. På kartan visas alla busslinjer. Bekanta dig med förslagen per område och linje.  Du kan se rutterna via en separat kartatjänst .

Vi samlar in åsikter om ruttförslagen via en separat enkät. Vänligen svara på enkäten och berätta din åsikt senast 24.10! Du kan också lämna respons via vårt responssystem eller kundtjänst (per telefon eller vid servicestället).

Bild på bussrutter i Hagalund

Norra Bredvik

Förutom snabbspårvagnen skulle tre busslinjer köra till Norra Bredvik: linje 113, 212 och 523. Snabbspårvagnen är en snabb stomlinje som kör från Bredvik bland annat till Alberga, Sockenbacka, Otnäs och Kägeludden. Snabbspårvagnen erbjuder en anslutning både till tåg och metro. Busslinje 113 skulle erbjuda en förbindelse mellan Bredvik och Bredis. Linjen skulle inte längre köra via Bergans. I denna plan föreslår vi inte några ändringar i rutten för linje 212.

En ny busslinje 523 skulle köra mellan Alberga och Hagalund. Linjens rutt skulle gå via Ring I och Tapiolavägen till Hagalund terminal och vidare till Westendstationen.

Södra Bredvik och Norra Hagalund

Linje 113 skulle fortsätta köra från Hagalund via Norra Hagalund till Bredvik och vidare till Alberga. Mellan Bredvik och Alberga skulle bussen köra via Bredis och Frisbacka i stället för Bergans. Från Bredvik och Norra Hagalund skulle köra en ny linje 523 som är snabb förbindelse mellan Hagalund och Alberga.

Linje 111 skulle försnabbas mellan Hagalund och Otnäs och linjen skulle inte längre köra via Norra Hagalund. Samtidigt förlängs rutten för linje 52 från Otnäs via Norra Hagalund till Hagalund. Planen är att linje 52 kör direkt längs Kalevalavägen.

Hagalund centrum

Busslinjerna 52, 111, 113, 118, 510, 523, 548 och 549 trafikerar området kring Hagalund. I enlighet med linjenätsplanen för södra Esbo kör också linjerna 124 och 125 till Hagalund. Linje 52 skulle vara en ny direkt förbindelse från Hagalund via Otnäs till västra Helsingfors. Linje 111 skulle öka servicen på Tapiolavägen och linje 118 skulle förbättra förbindelser till Hagalunds idrottspark och Orions arbetsplatsområde. Mellan Hagalund och Alberga skulle köra i framtiden en ny linje 523.

Otnäs

Förutom snabbspårvagn skulle tre busslinjer (52, 11 och 510) köra till och från Otnäs. Linje 52 skulle vara en ny förbindelse från Västra Helsingfors. Enligt planen skulle linje 111 köra till Teknologbyn. Linjen skulle vara en snabb och förbindelse till Hagalund. I denna plan presenteras inga ändringar i stomlinje 510. Linjens rutt förlängs till Stensvik i enlighet med det beslut som fattats våren 2021.

Vad tycker du om ruttförslag?

Besvara vår korta enkät och berätta din åsikt om bussrutterna senast 24.10.