Blogi 7: Linjastoehdotuskyselyn tuloksia, osa 3

Jatkamme tässä postauksessa linjastoehdotukseen saamiemme vastausten läpikäyntiä. Tällä kertaa aiheena ovat matka-ajat sekä Kruunuvuorenrannan yhteydet.

Ensimmäisessä kyselytuloksia käsittelevässä postauksessa esittelimme tuloksia yleisesti ja toisessa muun muassa pysäkkeihin ja muuttuviin liikennejärjestelyihin liittyviä teemoja.

Lue ensimmäinen kirjoitus kyselyn tuloksista 

Lue toinen kirjoitus kyselyn tuloksista

Kruunusiltojen ratikoiden matka-ajat
Ratikoiden 11 ja 12 alustavia matka-aikoja.

Kruunusiltojen ratikoiden matka-ajat

Yläpuolisella kartalla ja alla olevassa listassa on esitetty ratikkalinjojen 11 ja 12 alustavia matka-aikoja keskeisillä pysäkkiväleillä.

Arvioitu matka-aika linjalla 11 Pasilan asemalta Haakoninlahteen Kruunuvuorenrantaan on noin 24 minuuttia ja linjalla 12 Hakaniemestä Yliskylään noin 22 minuuttia.

Linjojen yhteiset pysäkit on esitetty kartalla mustareunaisilla ympyröillä. Sekä matka-ajat että pysäkkien nimet ovat alustavia.

Keskeisiä matka-aikoja:

Linja 11 Pasila – Kruunuvuorenranta

 • Pasilan asema – Hämeentulli ~ 5 min
 • Hämeentulli – Kalasatama ~ 5 min
 • Kalasatama – Korkeasaari ~ 5 min
 • Korkeasaari – Haakoninlahdenkatu ~ 5 min
 • Haakoninlahdenkatu – Haakoninlahti ~ 4 min
 • Pasilan asema – Haakoninlahti ~ 24 min

Linja 12 Hakaniemi – Yliskylä

 • Hakaniemi – Korkeasaari ~ 5 min
 • Korkeasaari – Haakoninlahdenkatu ~ 5 min
 • Haakoninlahdenkatu – Yliskylä ~ 7 min
 • Hakaniemi – Yliskylä ~ 17 min

Kruunuvuorenrannan yhteydet

Monet Kruunuvuorenrannassa asuvat toivoivat vastauksissaan nykyisen linjan 88 kaltaista mahdollisimman suoraa ja nopeaa yhteyttä Herttoniemeen. Linjan toivottiin palvelevan kasvavan alueen suurta kysyntää sekä tarjoavan nopean yhteyden Herttoniemen kautta myös muualle Itä-Helsinkiin.

Raitioliikenteen alkamisen jälkeen Kruunuvuorenrannasta pääsee joukkoliikenteellä Herttoniemen lisäksi suoraan myös Kalasatamaan, Pasilaan ja Helsingin keskustan suuntaan. Lisäksi esimerkiksi Itäkeskukseen voi matkustaa vaihtamalla ratikasta metroon Kalasatamassa.

Matkustajamäärä Herttoniemen suuntaan tulee vähenemään, kun alueelta tarjotaan yhteyksiä muuallekin. Tällöin Kruunuvuorenrannan ja Herttoniemen välisen bussilinjan vuoroväliä ei ole perusteltua pitää yhtä tiheänä, kuin nykyisten linjojen 88 ja 88B yhteenlaskettua vuoroväliä.

Kruunuvuorenrannan ratikoiden matka-ajat

Alle on listattu arvioituja matka-aikoja Kruunuvuorenrannasta eri kohteisiin ruuhka-aikaan linjastoehdotuksen mukaisilla linjoilla.

 • Kruunuvuorenranta – Kalasatama noin 15 minuuttia ratikkalinjalla 11
 • Kruunuvuorenranta – Pasila noin 25 minuuttia ratikkalinjalla 11
 • Kruunuvuorenranta – Herttoniemi noin 21 minuuttia (linja 87 tai ratikkalinja 11 ja metro Kalasatamasta)
 • Kruunuvuorenranta – Yliskylä noin 13 min linjalla 87 ja noin 9 min linjalla 88 sekä ratikalla 12 Koirasaarentieltä noin 7–8 min
 • Kruunuvuorenranta – Itäkeskus noin 25 min Kalasataman kautta ja noin 28 min Herttoniemen kautta
 • Kruunuvuorenranta – Rautatieasema noin 26 min (ratikka Kalasatamaan + metro) ja linjan 12 pidentyessä keskustaan ratikalla Koirasaarentieltä n. 17 min

Matka-ajat Santahaminasta Herttoniemeen ja keskustaan

Hevossalmen ja Santahaminan suunnalla asuvat pitivät huonona linjastoehdotuksessa linjalle 86 esitettyä reittimuutosta, jossa linja ajaisi Reiherintien kautta ja matka-aika Herttoniemeen kasvaisi noin 3–5 minuuttia.

Linjan 86 oman reittiosuuden varrella Santahaminassa ja Hevossalmessa asuu yhteensä alle 2 000 asukasta. Esimerkiksi Jollaksessa asukkaita on 
noin 3 000. Varusmiehet aiheuttavat linjalle 86 hetkittäin ruuhkaa, mutta pääsääntöisesti matkustajia on Laajasalon keskustan eteläpuolella melko vähän.

Linjastoehdotuksen mukaisella reitillä Reiherintien kautta kiertäisi linja 86, koska sen reitin varrella on ennen Reiherintielle saapumista selvästi vähemmän asukkaita kuin linjojen 85 ja 87 reittien varrella olisi.

Toisaalta Reiherintien kautta kulkiessaan linjalta 86 voi vaihtaa keskustan suunnan ratikkaan jo Koirasaarentiellä, jolloin matka-aika kantakaupunkiin nopeutuu muutamilla minuuteilla nykyiseen verrattuna.

Kaitalahti: bussilinja Päätielle ja Henrik Borgströmin tielle?

Muutamissa blogikommenteissa ja kyselyn vastauksissa toivottiin bussiliikennettä Henrik Borgströmien tielle ja Päätielle. Osa vastaajista taas toivoi linjan 88 kulkevan nykyisellä reitillään ja toisaalta olemme saaneet myös palautetta, jossa toivotaan, ettei edes linja 88 kulkisi Kaitalahdessa.

Tasapainoilemme erilaisten toiveiden välillä, emmekä valitettavasti pysty tarjoamaan kaikkien toiveita täyttävää ratkaisua. Henrik Borgströmin tielle ei esitetä bussiliikennettä, sillä tien varrella ei ole asutusta eikä pienvenesatama ja viheralue yksistään toisi riittävästi säännöllisiä käyttäjiä bussille.

Orisaarentien ja Kumianpään asukkaita palvelevat bussi- ja ratikkapysäkit ovat Koirasaarentiellä noin 400–600 metrin kävelymatkan päässä.

Mitä seuraavaksi?

Kiitämme kaikkia linjastoehdotuskyselyyn vastanneita sekä blogin tai palautejärjestelmän kautta ehdotusta kommentoineita. 

Seuraavaksi tarkastelemme linjastoehdotusta asukkailta saamiemme kommenttien ja palautteiden valossa. Teemme tarvittaessa muutoksia linjastoehdotukseen ja esittelemme mahdolliset muutokset täällä linjastosuunnitelman blogissa kesäkuussa, joten pysythän kuulolla!