Studeranderabatt

Studerande som bedriver studier på heltid och som är fast bosatt i HRT-området kan köpa periodbiljetter med 45 procents rabatt. Studeranderabatt gäller inte värde-, enkel- och tilläggsbiljetter. Också en del av bytesstuderande kan få studeranderabatt.

I HSL-appen kan du själv verifiera din status som studerande utan blanketten. Rabattgruppen registreras på ditt HRT-kort på ett serviceställe. Rätten till rabatten ska förnyas varje läsår.

Från och med 1.1.2022 kan studeranderabatten registreras endast i HSL-appen. Därför kan rätten till studeranderabatt gälla på HRT-kortet högst fram till 31.1.2022, även om dina studier fortsätter. Det lönar sig att börja använda HSL-appen redan under hösten.

 

Är jag berättigad till studeranderabatt?

Du får studranderabatt om

 

 • du har fyllt 18 år.
 • du är fast bosatt i HRT-området.

 • du studerar i Finland vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola.

 • du bedriver studier på heltid och studierna pågår minst ett läsår (8 månader). Yrkesexamen samt studierna vid gymnasium och högskolor är på heltid, övriga yrkesstudier anses pågå på heltid om det finns minst 25 timmar undersvisning per vecka.

 • studierna leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt.

 • du får studeranderabatt också om du deltar i Utbildningsstyrelsens utbildningar som handleder för yrkesutbildning (tionde klass, VALMA, LUVA, TELMA och förbererande studier inför grundutbildning).

Du får inte studeranderabatt om

 

 • du inte har fyllt 18 år.
 • du är fast bosatt utanför HRT-området eller din skola inte ligger i Finland.

 • du inte bedriver studier på heltid.

 • du är forskarstuderande vid universitet eller högskola dvs. du studerar för din licentiats- eller doktorsgrad. Obs! Om du avlägger medicine licentiatsexamen, är du berättigad till studeranderabatt, eftersom den är grundexamen.

 • du avlägger studier som kompletterar din examen eller du studerar för att skaffa dig behörighet, t.ex. pedagogiska studier.

 • du studerar vid linje för fritt bildningsarbete.

 • du har ett läroavtal eller utför arbetspraktik.