Studeranderabatt

HRT:s periodbiljetter till rabatterat pris för dig som studerar på heltid och är fast bosatt i HRT-området. Studeranden får köpa periodbiljetter med 40 procents rabatt. Studeranderabatten gäller inte värde-, enkel- och tilläggsbiljetter.

Studerandebiljetter via HSL-appen

Studeranderabatt får du enkelt på periodbiljetter som du köper via HSL-appen. Du kan själv aktivera din studerandestatus i HSL-appen, när den är uppdaterad i tjänsten Min Studieinfo.

Rabatten gäller även periodbiljetter som du köper med HRT-kortet. För detta ska du besöka ett serviceställe. Kom ihåg att ta med dig alla nödvändiga dokument (se punkten "Studerandebiljett med HRT-kortet" nedan).

Om du studerar vid en läroanstalt på andra stadiet (t.ex. gymnasium eller yrkesläroanstalt) och du har fått ett positivt beslut om stödet från FPA kan du enkelt köpa HRT:s biljett via HSL-appen eller ladda den på ditt HRT-kort vid servicestället. Läs mer om skolresestödbiljetten

Är jag berättigad till studeranderabatt?

Du får studeranderabatt om

 

 • du har fyllt 18 år
 • du är fast bosatt i HRT-området

 • du studerar vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola i Finland

 • du bedriver studier på heltid och studierna pågår minst ett läsår (8 månader). Yrkesexamen samt studierna vid gymnasium och högskolor är på heltid, övriga yrkesstudier anses pågå på heltid om det är minst 25 timmar undersvisning per vecka

 • studierna leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt

 • du får studeranderabatt också om du deltar i Utbildningsstyrelsens utbildning som handleder för examensutbildning (tionde klass, HUX, TELMA och förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen).

Du får inte studeranderabatt om

 

 • du inte har fyllt 18 år
 • du är fast bosatt utanför HRT-området eller din skola inte ligger i Finland

 • du inte bedriver studier på heltid

 • du är forskarstuderande vid universitet eller högskola dvs. du studerar för din licentiats- eller doktorsgrad. Obs! Om du avlägger medicine licentiatsexamen, är du berättigad till studeranderabatt, eftersom den är grundexamen

 • du avlägger studier som kompletterar din examen eller du studerar för att skaffa dig behörighet, t.ex. pedagogiska studier

 • du studerar vid linje för fritt bildningsarbete

 • du har ett läroavtal eller utför arbetspraktik.

Hur registrera rätten till rabatt?

Du kan själv verifiera din status som studerande via HSL-appen. Om du använder HRT-kortet, ska du besöka servicestället.