Studeranderabatt

HRT:s periodbiljetter till rabatterat pris för dig som studerar på heltid och är fast bosatt i HRT-området. Studeranden får köpa periodbiljetter med 40 procents rabatt. Studeranderabatten gäller inte värde-, enkel- och tilläggsbiljetter.

Studerandebiljetter via HSL-appen

Du kan endast köpa periodbiljetter till rabatterat pris via HSL-appen. Du kan aktivera själv din studerandestatus i HSL-appen, när den är uppdaterad i tjänsten Min Studieinfo

I vissa undantagsfall registreras rätten till rabatt på HRT-kortet vid servicestället.

Är jag berättigad till studeranderabatt?

Du får studranderabatt om

 

 • du har fyllt 18 år
 • du är fast bosatt i HRT-området

 • du studerar vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola i Finland

 • du bedriver studier på heltid och studierna pågår minst ett läsår (8 månader). Yrkesexamen samt studierna vid gymnasium och högskolor är på heltid, övriga yrkesstudier anses pågå på heltid om det är minst 25 timmar undersvisning per vecka

 • studierna leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt

 • du får studeranderabatt också om du deltar i Utbildningsstyrelsens utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Du får inte studeranderabatt om

 

 • du inte har fyllt 18 år
 • du är fast bosatt utanför HRT-området eller din skola inte ligger i Finland

 • du inte bedriver studier på heltid

 • du är forskarstuderande vid universitet eller högskola dvs. du studerar för din licentiats- eller doktorsgrad. Obs! Om du avlägger medicine licentiatsexamen, är du berättigad till studeranderabatt, eftersom den är grundexamen

 • du avlägger studier som kompletterar din examen eller du studerar för att skaffa dig behörighet, t.ex. pedagogiska studier

 • du studerar vid linje för fritt bildningsarbete

 • du har ett läroavtal eller utför arbetspraktik.

Hur registrera rätten till rabatt?

Du kan själv verifiera din status som studerande via HSL-appen. Om du använder HRT-kortet, ska du besöka servicestället.