Alla resor med ett och samma kort

Du kan betala med HRT-kortet alla dina kollektivtrafikresor i HRT-området. Du kan ladda på kortet en period- eller dygnsbiljett eller värde dvs. pengar med vilket du kan betala dina resor. HRT-kortet kostar 5 euro, och det finns både personliga kort och innehavarkort.

Man kan även köpa dygnsbiljetter på HRT-kortet på nätet för resor i Tallinn och Tartu.

Välj det lämpligaste kortet

Personligt kort

Ett personligt HRT-kort kan användas enbart av kortets ägare och får inte överlåtas till någon annan. Priset på period- och värdebiljetter beror på kundgrupp (vuxen, barn, rabattgrupper) och hemkommun som registrerats på kortet.

Du kan köpa det personliga kortet på servicestället eller via HRT-korttjänsten.

Innehavarkort

Ett innehavarkort lämpar sig för gemensam användning till exempel av företag, familjer och personer som bor utanför HRT-området. Kortet kan användas av vem som helst som hör till samma kundgrupp och som innehar korte

Innehavarkortet kan du köpa på försäljnings- och serviceställen.

Ladda HRT-kort via nätet

Köp period eller dygnsbiljett eller värde på ditt HRT-kort via nätet. Kolla saldo på ditt HRT-kort.

Försäljningsställen och automater

Kolla saldo på ditt HRT-kort eller ladda biljetter eller värde på försäljningsstället samt i automaterna.

Tips för att resa med HRT-kort

Vad gör jag om jag tappar bort mitt kort?

Om du tappat bort ditt HRT-kort, kan du fråga efter det på HRT:s kundservice eller serviceställe vardagen efter att kortet försvunnit efter kl. 16. Du kan också anmäla ditt kort som borttappat i HRT-korttjänsten.