Metrotrafiken öster om Brändö startar på måndag 26.7

Metrotrafiken öster om Brändö startar i början av morgontrafiken på måndag 26.7. I samband med detta tas metrostationerna i bruk i östra Helsingfors. Flera busslinjer har haft avvikande avgångsplattformar och rutter p.g.a. broarbeten och ersättningsbussarna. Även dessa avvikelser slutar gälla i början av morgontrafiken 26.7.

Metrotrafiken öster om Brändö startar i början av morgontrafiken på måndag 26.7. I samband med detta tas metrostationerna och deras lokaler i bruk i östra Helsingfors.
 
Det har varit avbrott i metrotrafiken sedan lördag 17.7 p.g.a. broarbeten vid Skepparviken. Under avbrottet har ersättande busslinjerna 99B, 99V och 99M trafikerat östra Helsingfors. När metrotrafiken igen startar 26.7 så slutar också de ersättande busslinjerna att trafikera.
 
Under avbrottet har man också utfört andra reparationsarbeten vid metrostationerna i Östra centrum och Gårdsbacka. Även andra metrobroar i östra Helsingfors, till exempel vid Igelkottsvägen, har reparerats.
 
Flera busslinjer i Östra centrum, Hertonäs, Brändö, Hagnäs och på Järnvägstorget har haft avvikande avgångsplattformar och rutter p.g.a. broarbeten och ersättningsbussarna. Även dessa avvikelser slutar gälla i början av morgontrafiken 26.7.