Förändringar i spårvagnsrutter från 3.6 – linje 8 ersätts med buss 8X, ruttförändringar för linjerna 1, 2, 4 och 10

Under sommaren 2024 påverkas spårvagnstrafiken av gatuarbeten på Mannerheimvägen i korsningen vid Operan, renoveringen av Crusellbron på Busholmen och några mindre arbeten. På grund av detta blir det ruttförändringar för linjerna 1, 2, 4, 8 och 10 från och med måndagen den 3 juni. Spårvagnarna kommer att köra på samma undantagsrutter ända fram till hösten.

Alla aktuella rutter hittar du i Reseplaneraren, också under de avvikande trafikarrangemangen. De avvikande rutterna finns redan i Reseplaneraren när du söker rutter eller tidtabeller från och med den 3 juni.

Under sommaren 2024 är det också flera tillfälliga förändringar i metro- och tågtrafiken – läs mer här.

Förändringar från och med måndag 3.6

 • Linje 1 börjar köra via Järnvägsstationen, Hagnäs och Berghäll. Linjen kör inte via Tölö och trafikerar inte Helsingegatan mellan sträckan Operan–Karlsgatan och inte heller Runebergsgatan och Arkadiagatan.
 • Linje 8 mellan Arabia och Busholmen ersätts med busslinje 8X under sommaren. Ersättningsbuss 8X kör på samma rutt som linje 8, men använder i huvudsak de busshållplatser som ligger bredvid spårvagnshållplatserna.
 • Linjerna 2, 4 och 10 använder inte hållplatserna Operan utan hållplatserna på Rosavillagatan. Linjerna kör via Sibeliusgatan och Rosavillagatan. Annars förblir rutterna desamma.
 • Linje 9B börjar köra från Busholmen till Första Linjen i Berghäll. Linjen går via Kampen, Järnvägsstationen och Kajsaniemi och ersätter metron under avbrottet i metrotrafiken vid Järnvägstorgets metrostation (mer information om förändringar i metrotrafiken hittar du här). 
 • Nattlinje 9N får en ny ändhållplats på Tahitigatan på Busholmen. Sträckan på Stillahavsgatan uteblir.
 • Det blir tidtabellsändringar för alla spårvagnslinjer.

Undantagsrutterna gäller fram till början av september. Mer information om rutterna och de hållplatser som är i bruk hittar du nedan.

Förändringar från och med måndag 17.6

Sommartidtabellerna börjar gälla 17.6.

 • Linje 1T börjar gå varje dag. Linje 1 går inte under sommaren, vilket innebär att det finns ingen spårvagnstrafik på sträckan på Fabriksgatan i Eira. Linjerna 3 och 6 går nära Fabriksgatan och stombussarna 20 och 30 kör mot Tölö.
 • Linje 9B börjar köra till sin ändhållplats Västra terminalen på Busholmen också under vardagar.
 • Det blir tidtabellsändringar för alla spårvagnslinjer.

Linje 1 återgår till trafiken 12.8. Linjerna 2, 3, 4 och 10 får nya undantagsrutter i september på grund av gatuarbeten på Mannerheimvägen. Spårvagnarna återvänder till Mannerheimvägen och börjar trafikera sträckan mellan Runebergsgatan och Arkadiagatan, men inte sträckan mellan Runebergsgatan och Grejusgatan.

Så här använder du ersättningsbuss 8X

Ersättningsbuss 8X fungerar på samma sätt som spårvagnen, dvs. du kan stiga på genom mittdörren och behöver inte visa upp din giltiga biljett för föraren eller kortläsaren. Kortläsaren hittar du vid bussens framdörr. Visa tydligt att du vill stiga på bussen.

Information om totalrenoveringen av Mannerheimvägen

Under projektet förnyas alla gatuytor och den cirka hundra år gamla kommunaltekniken under gatan. Gång- och cykelvägar samt körbanor kommer att förnyas och nya rälsar att byggas. Under sommaren utförs arbeten i korsningen vid Mannerheimvägen, Runebergsgatan och Helsingegatan, dvs. vid Operan. Projektets andra fas börjar på gatuavsnittet mellan Runebergsgatan och Grejusgatan i september. Renoveringen kommer att påverka spår- och busstrafiken fram till slutet av 2025.

Under sommaren 2024 renoveras också Crusellbron mellan Gräsviken och Busholmen. Det görs också en del mindre arbeten. Spårvagnarna kommer att köra på samma undantagsrutter ända fram till hösten.

HRT är inte ansvarigt för arbetena, men vi organiserar undantagstrafiken och informerar resenärer om ändringar i trafiken. Vi har planerat undantagsrutterna på ett sätt som minimerar förändringarnas inverkan på kollektivtrafikresenärer.

Mer information om totalrenoveringen av Mannerheimvägen (på finska): https://manskunkatutyot.fi/

Kartan över spårvagnslinjerna 17.6–11.8

Kartan 3.6–16.6 som en pdf-fil

Kartan 17.6–11.8 som en pdf-fil

Förändringar per linje

Linje 1 på undantagsrutt via Hagnäs

Linjerna 1 och 1T börjar köra via Berghäll och Hagnäs. Helsingegatan, Runebergsgatan och Arkadiagatan trafikeras inte.

Under sommaren byter linje 1T sitt linjenummer till 9B vid Västra terminalen. Dessutom minskas linjens trafikeringstider under veckosluten. Den sista avgången från Kottby tidigareläggs med ca en timme och den första avgången från Västra terminalen på lördagar senareläggs med ca en timme. 

Rutten och tidtabellerna för linje 1 i Reseplaneraren:

Eira – Kottby

Kottby – Eira

Undantagsrutten för spårvagnslinjerna 2, 4 och 10 vid Operan

Linjerna 2, 4 och 10 kör via Sibeliusgatan och Rosavillagatan och trafikerar inte hållplatserna Operan. Under de avvikande trafikarrangemangen använder spårvagnarna hållplatserna på Rosavillagatan. Annars förblir rutterna desamma.

Busslinje 8X Busholmen–Arabia trafikeras under sommaren

Ersättningsbuss 8X kör på samma rutt som linje 8 mellan Busholmen, Tölö, Sörnäs och Arabia. Bussen stannar i huvudsak vid de busshållplatser som ligger bredvid spårvagnshållplatser. Bussen stannar dock också vid några spårvagnshållplatser. Nedan finns en lista över alla hållplatser. De exakta hållplatslägena hittar du i Reseplaneraren.

Visa tydligt att du vill stiga på bussen. Du kan stiga på ersättningsbussen också genom mittdörren och behöver inte visa upp din giltiga biljett för föraren eller kortläsaren. Kortläsaren hittar du vid bussens framdörr.

Rutten och tidtabellerna för linje 8X i Reseplaneraren:

Busholmen – Operan

Operan – Busholmen

Hållplatserna för ersättningsbuss 8X från Busholmen till Arabia:

 • Utterhällen (H0295), spårvagnshållplats
 • Crusellbron (H0293), spårvagnshållplats
 • Kabelfabriken (H0291), spårvagnshållplats
 • Gräsviken (M) (H0213), spårvagnshållplats, plattform 2, bytesförbindelse till metron
 • Östersjögatan (H1336), busshållplats
 • Maria (H1219), busshållplats
 • Caloniusgatan (H1279), busshållplats
 • Apollogatan (H1307), busshållplats
 • Tölö torg (H1331), busshållplats
 • Rosavillagatan (H1349), busshållplats på Runebergsgatan
 • Borgbacken (södra) (H2354), busshållplats
 • Idrottshuset (H2356), busshållplats
 • Helsingegatan (H2150), busshållplats
 • Sörnäs (M) (H2411), busshållplats, plattform 16, bytesförbindelse till metron
 • Gallergatan (H3021), busshållplats
 • Pauluskyrkan (H3025), busshållplats
 • Gumtäkts kampus (H3037), busshållplats
 • Ljusarörsgatan (H3041), busshållplats 
 • Arabia (H3043), busshållplats
 • Arabiastranden (H3490), busshållplats

Hållplatserna för ersättningsbuss 8X från Arabia till Busholmen:

 • Arabiastranden (H3490), busshållplats ca 200 m norrut från ändhållplatsen för spårvagnarna
 • Arabiagatan (H3492), busshållplats
 • Ljusarörsgatan (H3040), busshållplats
 • Gumtäkts kampus (H3036), busshållplats
 • Pauluskyrkan (H3026), busshållplats
 • Vallgårds depå (H3024), busshållplats
 • Gallergatan (H3022), busshållplats
 • Sörnäs (M) (H2151), busshållplats på Tavastvägen, bytesförbindelse till metron
 • Helsingegatan (H2149), busshållplats
 • Idrottshuset (H2359), busshållplats
 • Borgbacken (södra) (H2357), busshållplats
 • Operan (H2185), busshållplats på Helsingegatan
 • Operan (H1332), busshållplats på Runebergsgatan
 • Tölö torg (H1330), busshållplats
 • Apollogatan (H1338), busshållplats
 • Arkadiagatan (H0222), busshållplats
 • Maria (H0218), busshållplats
 • Östersjögatan (H0216), spårvagnshållplats
 • Gräsviken (M) (H0214), spårvagnshållplats, plattform 1, bytesförbindelse till metron
 • Kabelfabriken (H1358), busshållplats
 • Crusellbron (H1352), busshållplats
 • Utterhällen (H0294), spårvagnshållplats

Linje 9B börjar trafikera sträckan Busholmen–Linjerna

Linje 9B börjar köra från Busholmen till Första Linjen i Berghäll. Linjen går via Kampen, Järnvägsstationen och Kajsaniemi och ersätter metron under avbrottet i metrotrafiken vid Järnvägstorgets metrostation. Mellan Busholmen och Hagnäs kör linjen på samma rutt som linje 9. Linjens ändhållplats i Berghäll är Första linjen (H0230). Linjen avgår från Tahitigatan på Busholmen på vardagar mellan den 3 och 16 juni. Under veckosluten och sommartidtabellsperioden från den 17 juni till den 11 augusti avgår linjen från Västra terminalen.

Rutten och tidtabellerna för linje 9B i Reseplaneraren:

Tahitigatan – Linjerna

Linjerna – Tahitigatan

Ändhållplatsen för nattlinje 9N flyttas till Tahitigatan

Linje 9N får en ny ändhållplats på Tahitigatan på Busholmen. Sträckan på Stillahavsgatan uteblir.