HRT betalar ut 1,4 miljoner euro i miljöbonus till sina bussoperatörer

Helsingforsregionens trafik kommer att betala ut sammanlagt cirka 1,4 miljoner euro i miljöbonus till sina bussoperatörer. Åtgärderna ska minska utsläppen av koldioxid med 16,3 ton.

Tre företag deltog i budgivningen för miljöbonusarna med sammanlagt 50 anbud. Förnybar diesel som tillverkas av rester eller avfall togs upp i alla inlämnade anbud som sätt att minska utsläppen av koldioxid.

Enligt den senaste koldioxidberäkningen som har verifierats av SGS är koldioxidutsläppen från den förnybara dieseln under hela livscykeln över 90 procent lägre jämfört med fossil diesel.

Med miljöbonussystemet uppmuntrar vi operatörer att minska utsläppen från trafiken. Miljöbonus betalas utöver normal trafikersättning. HRT har som mål att minska utsläppen av koldioxid från kollektivtrafiken med 90 procent fram till år 2025, jämfört med nivåerna år 2010.

Bonusarna kommer att betalas ut enligt följande: cirka 527 000 euro till Pohjolan Liikenne, cirka 534 000 euro till Nobina och cirka 323 000 euro till Koiviston Auto Helsinki.