Blogg 3 : Lämna din synpunkt om förslaget till nya busslinjer på Degerö

Vi har utarbetat ett förslag till nya bussrutter på Degerö för 2027 och framåt när spårvagnstrafiken som går via Kronbroarna väntas ha startat.

Som det nu ser ut så kommer spårvagnstrafiken att starta i början av 2027 och därför förnyar vi busslinjer på Degerö. Vi har lyssnat på önskemål och synpunkter från Degeröborna och personer som rör sig i området när vi har planerat ruttförslagen.  

Bekanta dig med våra förslag och kommentera dem genom att svara på enkäten i slutet av bloggtexten! Kommenteringstiden går ut 6.5.

Du kan också lämna respons via vårt responssystem eller vår kundtjänst. Telefonnumret till vår kundservice är 09 4766 4000. 

 Spårvagnar som går via Kronbroarna
Spårvagnstrafiken via Kronbroarna beräknas starta 2027. Vår styrelse beslöt om rutterna och turtätheten inom spåvagnstrafiken i sitt möte i december 2021. Som underlag för planeringen av busstrafiken på Degerö används spårvagnsrutterna och turtätheten, och dessa förändras inte i denna plan. Turtätheten i busstrafiken påverkas av turtätheten i spårvagnstrafiken för att bussturerna kan synkroniseras med spårvagnarna.  

Busslinjenätet på Degerö 2027

Nedan finns vårt förslag till de nya bussrutterna på Degerö. Du kan bekanta dig med de föreslagna förändringarna per linje.

Kommentera förslagen genom att svara på enkäten i slutet av bloggtexten! Kommenteringstiden går ut 6.5.

Förslag till bussrutterna på Degerö 2027
Förslaget till bussrutterna på Degerö är för ca 2027 när spårvagnstrafiken via Kronbroarna har startat. Snabbspårvagn 12 erbjuder förbindelser från Degerö till centrum.

Föreslagna förändringar per linje

Vad tycker du om vårt förslag?

Berätta din åsikt genom att svara på vår korta enkät. Enkäten är öppen fram till 8.5.