Ofta ställda frågor om Vanda stadscyklar

Systemet i Vanda är olikt med systemet i Helsingfors och Esbo och dessa två olika system kommunicerar inte med varandra. Dessa anvisningar gäller Vanda stadscyklar.

Ofta ställda frågor om Vanda stadscyklar