Runkolinjalla 550 poikkeusreitti 12.8. alkaen Viikinmäessä - ei vaikutusta pysäkkeihin

Lahdenväylän ylittävä silta suljetaan liikenteeltä 12.8.2019 johtuen pikaraition rakentamisesta. Runkolinjalla 550 on tästä syystä käytössä poikkeusreitti, joka kiertää Viikintien kautta Hernepellontielle ja siitä takaisin omalle reitilleen Maaherrantielle. Linja 550 ei käytä poikkeusreitillä olevia pysäkkejä. Tämän hetkisen arvion mukaan liikenne voi palata kulkemaan Lahdenväylän sillan kautta keväällä 2020.

Linja 550 kiertää Hernepellontien kautta 12.8. Ei muutoksia pysäkeissä