Kerro näkemyksesi MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arviointiin

Olemme aloittaneet yhdessä Helsingin seudun kuntien ja valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2023) suunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin valmistelun. Osana valmistelua kysymme sidosryhmiemme ja asukkaiden mielipidettä MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arvioinnista. Voit kertoa näkemyksesi 30.8.–10.10.2021.

MAL 2023 -suunnitelmassa kuvataan, miten seutua halutaan kehittää vuosina 2023–2060. Suunnitelma valmistellaan maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kestävä kaupungistuminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteiskunnan murrokset sekä kansainvälinen kilpailukyky ovat teemoja, jotka ohjaavat valmistelua. Suunnitelman pohjalta solmitaan kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus.

MAL 2023 -suunnitelmalla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia seudun yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda esiin suunnitelman tulevat vaikutukset suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Miten voit osallistua?

Varsinainen SOVA-kuulutus lähetetään tiedoksi kaikille suunnitteluun osallistuville tahoille, mutta kaikki halukkaat voivat halutessaan antaa lausunnon MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arvioinnista.

  • Arvioinnin sisältö ja ohjelmointi on kuvattu MAL 2023 -arviointiohjelmaluonnoksessa.
  • Voit kommentoida myös tämänhetkistä suunnitteluaineistoa ja antaa mielipiteesi jatkovalmisteluun kyselyn kautta.
  • Voit toimittaa mielipiteesi myös sähköpostilla osoitteeseen hsl@hsl.fi tai postitse: Helsingin seudun liikenne HSL, Kirjaamo, PL 100, 00077 HSL.

Etenkin seuraaviin kysymyksiin toivomme vastauksia:

  • Onko suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin prosessi kuvattu selkeästi?
  • Tuoko arviointikehikko ja teemakohtaisten arviointien kokonaisuus seudullisen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen näkökulmia kattavasti esiin?
  • Onko sinulla kommentteja tai kehittämistarpeita arvioinnin menetelmiin?

Lisätietoa