Siirrämme uusien lähijunien hankintaa

Emme aiemmasta suunnitelmasta poiketen käynnistä uuden lähijunakaluston hankintaa vielä tänä syksynä. Varikkoratkaisun valmistelu jatkuu yhdessä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa.

Siirrämme uuden lähijunakaluston hankinnan aloittamista. Hallituksemme oli tarkoitus päättää hankinnan käynnistymisestä tänä syksynä.

Koronapandemia on lisännyt etätöitä, mikä on vähentänyt lähijunien käyttöä. Pitkän tähtäimen arviota tulevista matkustajamääristä on vielä toistaiseksi vaikea tehdä. Emme sen vuoksi pysty tällä hetkellä arvioimaan riittävän luotettavasti, kuinka paljon ja millä aikataululla junia kannattaa hankkia.

”Pystymme arvioimaan junien tarpeen ja hankinta-aikataulun riittävän tarkasti siinä vaiheessa, kun pandemian aiheuttamat muutokset matkustamiseen tasaantuvat”, osastonjohtaja Tero Anttila sanoo.

Jos junaliikenteen matkustajamäärät kasvavat odotettua nopeammin, voimme voi varautua tiettyyn pisteeseen asti myös ilman uuden kaluston hankintaa.

”Sm5-junien alkusarjan peruskorjaukset alkavat näillä näkymin 2020-luvun puolivälissä. Juniin on mahdollista rakentaa lisäpaikkoja korjausten yhteydessä”, Anttila kertoo. ”Muita keinoja vastata matkustajamäärien kasvuun ovat esimerkiksi junien käytön tehostaminen sekä liikenteen sujuvoittaminen. Selvitämme toimenpiteitä yhdessä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa.”

Varikkoratkaisun valmistelu jatkuu

Jotta voimme käynnistää junakaluston hankinnan, tulee olla selvillä se, missä uusien junien ensimmäinen kunnossapitovarikko sijaitsee ja koska se rakennetaan.

Kirjasimme yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Väyläviraston kanssa MAL2019-sopimukseen, että ratkaisemme yhteistyössä uusien lähijunaliikenteen varikkojen toteuttamisen aikataulun ja niiden sijainnin.

Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta jatkamme varikkoratkaisun valmistelua yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa. 

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on valittu varikkojen toteuttajaksi ja se johtaa varikkoratkaisun valmistelua. Lisäksi edistämme varikkoasiaa kuntien ja Väyläviraston suuntaan.