Saimme asiakkailtamme kiitettävän arvosanan viime syksyn bussilinjojen muutosten viestinnästä

Kyselyn mukaan viestimme elokuun 2021 bussilinjojen muutoksista tavoitti asiakkaamme kattavasti etenkin tehokkaan digiviestinnän ansiosta. Asiakkaamme olivat tyytyväisiä myös mahdollisuuksiinsa osallistua linjojen suunnitteluun.

Viestimme elokuun 2021 bussiliikenteen muutoksista tavoitti matkustajat kattavasti. Kysyimme asiakkaittemme mielipiteitä siitä, kuinka uusien runkobussilinjojen, Helsingin poikittaislinjojen sekä Haagan ja Lahdenväylän linjastomuutosten viestintä oli kesän aikana onnistunut. 

Haagan linjastomuutosten viestintää arvioineista vastaajista yli 80 prosenttia kertoi, että tieto muutoksista oli tavoittanut heidät. Vastaajat antoivat tiedonsaannille arvosanan 4,5 asteikolla 1-5. Muiden linjastomuutosten viestintää arvioineista tieto oli tavoittanut yli 70 prosenttia vastaajista ja tiedonsaanti sai arvosanakseen 4+.

Halusimme myös selvittää asiakkaiden toiveita muutostiedotukseen liittyen. Vastauksia tuli yhteensä 12 000 ja niiden perustella saatu tulos on selvä.

”Tärkeimmät kanavat, joista asiakkaamme toivovat saavansa tietoa muutoksista, ovat HSL-sovellus, Reittiopas, oman liikkumisen perusteella kohdennettu sähköpostiviestintä sekä pysäkkien ja liikennevälineiden näytöt”, matkustajainfotiimin vetäjä Joona Packalén kertoo.

”Digitaalisten kanaviemme kehittäminen mahdollistaa sen, että meidän on mahdollista jakaa tulevaisuudessa tietoa, joka on räätälöity entistä täsmällisemmin kunkin asiakkaan omiin liikkumistarpeisiin. Näiden rinnalla kulkee luontevasti myös yleisempi tiedotus liikenteestä, joka tuntuu aina kiinnostavan yleisöä”.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa osallistua suunnitteluun

Vastaajat olivat kyselyn mukaan tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa osallistua linjastomuutosten suunnittelun. Enemmistö linjastomuutosten viestintää arvioineista ajatteli, että tarjosimme asiakkaillemme mahdollisuudet tuoda heidän tarpeensa ja toiveensa kuuluviin.

Enemmistö vastaajista ymmärsi myös sen, miksi osa bussilinjojen muutoksista oli sellaisia, että ne eivät täysin vastanneet omia tarpeita.

Kun suunnittelemme muutoksia, tarjoamme asiakkaillemme erilaisia keinoja osallistua suunnittelutyöhön, niin suunnitelmien kommentointia verkossa kuin työpajojakin.

Tavallisin tapa, jolla asiakkaat osallistuivat syksyn 2021 linjastomuutosten suunnitteluun oli liikkumiskyselyyn vastaaminen. Kartoitamme liikkumiskyselyillä asukkaiden liikkumistapoja ja
-tarpeita ennen suunnittelun alkamista.