Olemme mukana, kun liikennealan toimijat sopivat yhteisistä pelisäännöistä datan jakamiseksi

Liikenteen palveluiden parantaminen kotitalouksille ja yrityksille vauhdittuu, kun alan toimijat sopivat yhteisistä säännöistä datan jakamiseksi. Olemme yksi uusien sääntöjen ensimmäisistä allekirjoittajista.

Liikenneala ottaa merkittävän askeleen eteenpäin verkottuneen datan hyödyntämisessä, sillä käyttöön tulevat säännöt, joilla liikennealan toimijat jakavat datajoukkoja ja tarjoavat ekosysteemipalveluita.

Verkottunen data käyttö on liikennejärjestelmän kehittämisen avaintekijöitä.

Väylät, ajoneuvot, palvelutarjoajat ja asiakkaat tuottavat dataa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun data tulee yhteisten sääntöjen ansiosta jakoon entistä matalammalla kynnyksellä ja aiempaa yhteensopivassa muodossa, on esimerkiksi mahdollista lisätä ajoneuvojen autonomisuutta, nopeuttaa logistiikan läpimenoaikoja tai kehittää yhdestä sovelluksesta ostettavia matkaketjuratkaisuja.

”Yhteinen askel koko toimialan dataekosysteemille on HSL:lle tärkeä. Asiakkaittemme odotustaso palveluille kasvaa jatkuvasti. Joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen liikkumispalveluitten markkinassa edellyttää kykyä rakentaa asiakkaille kumppanuuksien kautta entistä parempia digipalveluita muun muassa matkaketjujen saralla. Datavirrat ja analytiikka työskentelevät asiakkaiden eduksi. Yhteiset säännöt vievät meitä kohti visiotamme”, toimitusjohtaja Mika Nykänen toteaa.

Liikennealan palveluitten kehittämisellä on mittava yhteiskunnallinen merkitys. Kotitaloudet ja yritykset kuluttavat vuosittain liikkumiseen ja kuljettamiseen arviolta lähes 40 miljardia euroa, mikä vastaa noin 13 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Jo pieni matka- ja kuljetusketjujen tehostuminen kehittyvien palveluiden ansiosta tuottaa suuria hyötyjä säästöinä yrityksille ja kotitalouksille, sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten arkea sekä parantaa Suomen kilpailukykyä ja pienentää päästöjä.

Liikennealan datan sääntökirjan ottavat käyttöön kaikille avoimen liikenteen dataekosysteemin toimijat. HSL, Finnair, Fintraffic, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT ja FLD Osuuskunta allekirjoittavat sääntökirjan ensin. Tämän jälkeen jokaiselle toimijalle lähetetään kutsu liittyä viralliseksi jäseneksi ja sääntökirjan noudattajaksi.

Sääntökirjan pohjatyön reilun datatouden edistämiseksi on tehnyt Sitra.