HSL-alueen joukkoliikenteen palvelutaso Euroopan terävintä kärkeä koronasta huolimatta

Heinäkuussa julkaistu eurooppalainen joukkoliikennebarometri kertoo HSL-alueen korkeasta palvelutasosta myös vuonna 2020 sekä Helsingin seudun nopeasta väestönkasvusta.

Joukkoliikenteen palvelutaso säilyi HSL-alueella eurooppalaisittain poikkeuksellisen hyvänä vuonna 2020, vaikka koronaviruspandemian myötä matkustajamäärät romahtivat. Asia selviää EMTAn (European Metropolitan Transport Authorities) vuoden 2022 barometrissä. HSL-alue oli vertailussa Euroopan kärkeä heti Varsovan jälkeen, kun vertaillaan asukaslukuun suhteutettuja ajoneuvokilometrejä. Verrattuna vuoteen 2019 ajetut kilometrit laskivat Helsingin seudulla vuonna 2020 vain maltillisesti.

Samanlainen trendi oli havaittavissa myös muissa barometrin maissa, sillä ajetut kilometrit laskivat keskimäärin vain kuusi prosenttia voimakkaasti laskeneista matkustajamääristä huolimatta.

Barometristä käy ilmi myös Helsingin seudun nopea väestönkasvu viime vuosien aikana. Helsingin seudun väestö kasvoi vertaillun neljänneksi nopeimmin vuosina 2016–2020, yhteensä hieman alle 6,5 prosenttia. Kasvava ja tiivistyvä Helsingin seutu tarjoaa paljon mahdollisuuksia tehokkaalle ja toimivalle joukkoliikenteelle ja korostaa joukkoliikenteen tärkeää roolia entisestään koko Helsingin seudulla.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat vuonna 2020 kaikkialla Euroopassa. HSL-alueella matkustajamäärät olivat 36,5 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. Esimerkiksi Lontoossa ja Vilnassa nähtiin molemmissa jopa yli 60 prosentin lasku suhteessa edellisvuoteen. Matkustajamäärien voimakkaan laskun myötä lipputulot romahtivat jokaisessa vertailun maassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Heinäkuussa 2022 julkaistun barometrin yhteenveto on julkisesti saatavilla EMTAn verkkosivuilla. EMTA on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee tiedonvaihtoa ja kokemusten jakamista eurooppalaisten joukkoliikenneviranomaisten kesken. Verkostoon kuuluu HSL:n lisäksi 29 eurooppalaista joukkoliikenneviranomaista. Mukana ovat myös esimerkiksi Tukholman, Oslon sekä Kööpenhaminan joukkoliikenneviranomaiset.

EMTAn barometri heinäkuulta 2022 (tiedot vuodelta 2020)

EMTA Barometer of public transport in the European metropolitan (...) - EMTA - European Metropolitan Transport Authorities

PowerPoint_B0006618.jpg