HSL hankkii metroliikenteen myös jatkossa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselta

HSL jatkaa nykyistä metrosopimusta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kanssa 7,5 vuodella eli vuoteen 2032 saakka. Uudistettu sopimus mahdollistaa metroliikenteen palvelun ja tulevaisuuden hankintamallien kehittämisen.

HSL jatkaa nykyistä metroliikenteen sopimusta liikenneliikelaitoksen kanssa 7,5 vuodella, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2024 lopussa. HSL ja liikenneliikelaitos uudistavat sopimusta luodakseen edellytyksiä metron tulevien vuosien kehittämiselle ja toimivan raideliikenteen markkinan luomiselle.

Liikenneliikelaitos tilaa metron operointiin, kunnossapitoon, omaisuudenhallintaan ja jatkokehittämiseen liittyvät palvelut Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Sopimuksen jatkokautta perustelee osaltaan metron kulunvalvontajärjestelmän uudistushanke, joka vaikuttaa merkittävästi metroliikenteen operointipalvelun määrittelyyn. Metrojärjestelmän tekniikkaa on tarpeen uudistaa sopimuskauden aikana ja samalla kohenee myös liikenteen palvelutaso.

”Tavoitteena on korvata metron nykyinen kulunvalvontajärjestelmä kustannustehokkaalla entistä korkeamman automaatiotason järjestelmällä, mikä yhdessä uuden kaluston hankkimisen kanssa mahdollistaa myös vuorovälien tihentämisen”, tulosalueen johtaja Johanna Wallin HSL:stä kertoo.

Metrossa tarvitaan kuljettajia myös kulunvalvontajärjestelmän uusimisen jälkeen.

Uuden kulunvalvontajärjestelmän on tarkoitus olla käytössä ennen vuosikymmenen loppua 

Hanke kulunvalvontajärjestelmän uudistamiseksi on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana yhteistyössä liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Kaupunkiliikenne Oy:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin kesken. Tavoitteena on se, että uusi järjestelmä olisi käytössä viimeistään vuonna 2029.

Koska hanke kulunvalvontajärjestelmän uudistamiseksi on vasta aluillaan, HSL:llä ei ole tässä vaiheessa edellytyksiä metroliikenteen kilpailuttamiselle.

Nyt valmisteltavan jatkosopimuksen tulee kuitenkin mahdollistaa seuraavalla sopimuskaudella myös liikenteen kilpailutus. Kilpailutettu liikenne voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2032, kun jatkosopimuskausi päättyy.

Ennen mahdolliseen kilpailuttamiseen johtavaa päätöstä tehdään lisää selvityksiä seuraavan sopimuksen tarkoituksenmukaisesta hankintamallista ja mahdollisista tarvittavista rakenteellisista muutoksista.

Nyt tehty päätös ei siis sisällä ratkaisua seuraavan sopimuksen hankintatavasta, vaan HSL päättää siitä myöhemmin.