Linjastosuunnitelmat

Linjastosuunnitelmat

Linjastosuunnitelmat ovat joukkoliikennelinjaston kehittämistä koskevia suunnitelmia, jotka laaditaan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden pohjalta.

Linjastosuunnitelmat voivat olla yhtä tai useampaa joukkoliikennemuotoa koskevia suunnitelmia, joilla pyritään parantamaan tai selkiyttämään joukkoliikenneyhteyksiä.

Suunnitelmiin sisältyy matkustajamäärä- ja kustannusvaikutusten selvittäminen.