Opiskelijat

Opiskelija-alennus 27.4. alkaen

Lue lisää

Kuka voi saada opiskelija-alennusta 26.4. saakka?

Päätoimiset opiskelijat, jotka asuvat HSL-alueella, voivat ostaa HSL:n lippuja alennettuun hintaan. Alennus on 50 prosenttia vastaavan aikuisten lipun hinnasta.

HSL-kortilla alennusta voi saada kausi- ja arvolipuista kaikille vyöhykkeille. HSL-sovelluksella alennushintaisia lippuja on aluksi tarjolla yliopisto-, korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. He voivat ostaa kausilipun 30 vuorokaudeksi valitsemalleen matkustusalueelle.

Alennusoikeuden päivittämisestä HSL-sovellukseen ja HSL-kortille kerrotaan tällä sivulla alempana.

Opiskelijat, jotka täyttävät seuraavat ehdot, ovat oikeutettuja opiskelija-alennukseen (->26.4.):

 • Opiskelija asuu vakituisesti HSL-alueella, eli hänen kotikuntansa on Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Sipoo, Kerava, Tuusula, Kirkkonummi tai Sipoo.
 • Hän opiskelee Suomessa sijaitsevassa peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa. Kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta sekä 30 vuotta täyttäneiltä edellytetään lisäksi Kelan myönteinen päätös opintotuen tai kuntoutusrahan saamisesta.
 • Opiskelu on päätoimista, eli hakijalla on keskimäärin vähintään 25 opetustuntia viikossa tai monimuoto-opiskelussa lähiopetusta vähintään 60 % kokonaisopiskeluajasta. Vaihtoehtoisesti hän suorittaa lukion päättötodistusta ja ylioppilastutkintoa.
 • Opiskelu johtaa normaalisti jatkuessaan ammattiin tai tutkintoon (poikkeuksena kansanopistojen vapaan sivistystyön opiskelijat sekä ammatillisen peruskoulutuksen valmentavaan koulutukseen (VALMA) tai lukion valmentavaan koulutukseen (LUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) osallistuvat tai perusopetuksen valmistavaa opetusta saavat).
 • Opintojen arvioitu kokonaiskestoaika on vähintään yksi lukuvuosi. Lukuvuoden pituuden tulee olla vähintään 8 kuukautta, esim. syyskuu–toukokuu.
 • Opiskelija on täyttänyt 17 vuotta.
 • 30 vuotta täyttäneiltä sekä kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta edellytetään lisäksi Kelan myönteinen päätös opintotuen tai kuntoutusrahan saamisesta (opintotueksi hyväksytään opintoraha ja/tai valtion takaama Kelan opintotukeen kuuluva opintolaina. Aikuiskoulutustukeen sisältyvä lainatakaus ei oikeuta opiskelija-alennukseen).

Alennushintaisia lippuja ei myönnetä:

 • yliopistojen ja korkeakoulujen jatko-opiskelijoille eli lisensiaateiksi ja tohtoreiksi opiskeleville (kuitenkin lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat suorittavat perustutkintoa ja kuuluvat siten opiskelija-alennuksen piiriin)
 • 30 vuotta täyttäneille, joiden opintotuki koostuu vain asumislisästä tai jotka saavat muuta tukea kuin opintotukea tai Kelan kuntoutusrahaa (esimerkkejä tukimuodoista, joilla alennusta ei saa: vuorottelukorvaus, koulutustuki, koulutuspäiväraha, työvoimakoulutukseen liittyvä tuki tai Koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki)
 • oppisopimuskoulutuksessa oleville
 • työharjoittelussa oleville

Lipun ostaminen HSL-sovelluksella

Kun ostat opiskelijan kausilipun HSL-sovelluksella, opiskeluoikeus ja sen kesto tarkistetaan sähköisesti Opetushallituksen Koski-palvelusta. Sovelluksen ostopolku vie sinut aluksi Opetushallituksen Omaopintopolku-palveluun, jossa annat HSL:lle luvan nähdä läsnäolotietosi ja oppilaitoksen tiedot. Sinun pitää hyväksyä opiskelijalipun myöntämiskriteerit ja lipun käyttöehdot sovelluksessa.

HSL-sovelluksesta voit ostaa vain 30 päivän kausilippuja. Kertaliput ovat saman hintaisia kuin aikuisten liput.

Kaikkien opiskelijoiden opiskeluoikeustietoa ei saada sähköisesti. Jos et onnistu vahvistamaan alennusoikeutta suoraan sovelluksessa, voit käydä palvelupisteessä päivittämässä sen HSL-kortille.

Ohje: Näin ostat opiskelijan kausilipun sovelluksella

Lataa/avaa sovellus tästä  

Lipun ostaminen HSL-kortilla

Kun hankit opiskelijan HSL-kortin, tarvitset nämä todistukset mukaasi palvelupisteeseen

 • Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti)
 • Enintään kolme kuukautta vanha opiskelijoiden alennuslippuhakemus oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustettuna
  TAI
  voimassa olevalla lukukausileimalla/-tarralla varustettu SYL:n sininen, SAMOK:n sininen, OSKU ry:n, Suomen Lukiolaisten Liiton, Finlands Svenka Skolungdomsförbund rf:n (FSS rf) tai AMK-opiskelijakortti tai edellä mainittujen opiskelijajärjestöjen myöntämä voimassa oleva FRANKin digitaalinen opiskelijakortti. Myös SLICE:n ja PIVO:n sekä Tuudon digitaaliset opiskelijakortit käyvät 1.1.2019 alkaen, opiskelija-alennuksen päivittämiseen. HUOM. Sakki-kortti ei kelpaa.
 • Kaikilta 30 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta sekä kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta vaaditaan Kelan myönteinen päätös opintorahan, opintolainan tai kuntoutusrahan saamisesta.

Opiskelijan alennuslippuhakemus (suomi/englanti) pdf

Opiskelijan alennuslippuhakemus (suomi/englanti) Word

Opiskelijan alennuslippuhakemus (suomi/ruotsi) pdf

Opiskelijana alennuslippuhakemus (suomi/ruotsi) Word

Palvelupisteet eivät hyväksy skannattua tai kopioitua eikä älypuhelimesta tai tabletista esitettyä alennuslippuhakemusta. Päätös opintorahan, opintolainen tai kuntoutusrahan saamisesta voidaan esittää palvelupisteessä Kelan asiointiportaalista älypuhelimella/tabletilla tai paperisena tulosteena.

Asiakasryhmän päivityksen HSL-kortille voi tehdä opiskelijan puolesta myös toinen henkilö. Mukaan tarvitaan opiskelijan matkakortti sekä yllämainitut todistukset henkilöllisyystodistusta lukuun ottamatta.

Voit ladata kausilippuja HSL-kortille opiskelijahintaan kaikissa myynti- ja palvelupisteissä sen jälkeen, kun olet päivittänyt asiakasryhmän kortillesi.

Ohjeita HSL-kortin käyttöön

Alennusoikeuden voimassaoloaika ja uusiminen

Voit ostaa arvolippuja opiskelijahintaan, niin kauan kuin opiskelijan asiakasryhmä on voimassa HSL-kortillasi tai HSL-sovelluksessa.

HSL-kortilla asiakasryhmän on oltava voimassa yhtä pitkään kuin kausilipun, eli esimerkiksi 15 päivää ennen asiakasryhmän päättymisajankohtaa kausilipun voi ladata vain 15 päiväksi. Jos opiskelu jatkuu koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden) tai päättyy kevätlukukauden lopussa, asiakasryhmä on voimassa elokuun loppuun saakka. Jos opiskelu päättyy syyslukukauden lopussa, asiakasryhmä on voimassa tammikuun loppuun.

Yli 30-vuotiaiden ja kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilla alennusta myönnetään vain HSL-kortilla ostettavista lipuista ja niille kuukausille, joille opintotuki tai kuntoutusraha on myönnetty.

Alennusoikeus pitää uusia vuosittain HSL-kortille palvelupisteessä tai korkeakoulun tilapäisessä päivityspisteessä.

Ulkomaiset vaihto-opiskelijat

Opiskelijan alennuslippu myönnetään myös seutulippualueella tilapäisesti asuville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille, jos lipun myöntämisperusteet muuten täyttyvät. Vaihto-opiskelija voi olla myös kansallisuudeltaan suomalainen tai ulkomaalainen, jolla on suomalainen henkilötunnus. Jos opiskelijan varsinainen oppilaitos, jossa hän suorittaa tutkintoa, on ulkomailla ja hän on Suomessa niihin opintoihin liittyvissä opinnoissa vaihto-opiskelijana, hänellä on oikeus alennuslippuun.

• 17–29-vuotias vaihto-opiskelija on oikeutettu opiskelija-alennukseen, jos hän täyttää seuraavat ehdot:
• 30 vuotta täyttänyt vaihto-opiskelija on oikeutettu saman hintaisiin aikuisten lippuihin kuin HSL-alueella vakituisesti asuva aikuinen, jos hän täyttää seuraavat ehdot:
• alle 17-vuotias vaihto-opiskelija on oikeutettu saman hintaisiin lasten lippuihin kuin HSL-alueella vakituisesti asuva lapsi, jos hän täyttää seuraavat ehdot:

•opiskelija asuu tilapäisesti (alle kaksi vuotta) HSL:n seutulippualueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo). Tilapäiselle asumiselle ei ole asetettu alarajaa. Matkakorttiin tallennetaan kotikunnaksi ko. kunta. Maistraatin kotipaikkatodistusta ei tarvita.

• opiskelija opiskelee HSL:n seutulippualueella sijaitsevassa peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai korkeakoulussa

• opiskelu on päätoimista (vähintään 25 tuntia viikossa) ja johtaa opiskelijan kotimaassa ammattiin tai tutkintoon.

Vaihdossa olevalle yliopiston tai korkeakoulun jatko-opiskelijalle (lisensiaatiksi tai tohtoriksi opiskeleva) ei myönnetä opiskelija-alennusta. Poikkeuksena on lääketieteen lisensiaatiksi opiskeleva, joka suorittaa perustutkintoa ja on oikeutettu opiskelija-alennukseen. Alennusta ei myöskään myönneitä työharjoittelijoille. 

Vaihto-opiskelija voi ostaa matkakorttiin ladattavia opiskelijan / aikuisten / lasten lipun hintaisia kausi- ja arvolippuja. Asiakasryhmä on voimassa kääntöpuolella ilmoitetun opiskelun ajan, kuitenkin enintään 1 vuoden. Mikäli opiskelu jatkuu, on asiakasryhmän voimassaolo uusittava palvelupisteessä. Jos opiskelija ei uusi voimassaoloa, voi matkakortille ladata vain aikuisten normaalihintaisia kausilippuja / aikuisten yleiskausilippuja / lasten yleiskausilippuja.

Nämä todistukset tarvitset, kun hankit tai päivität vaihto-opiskelijan matkakortin:

 • Kortin käyttäjän valokuvallinen henkilöllisyyden osoittava virallinen todistus (virallinen henkilökortti, passi tai eurooppalainen ajokortti).
 • Vaihto-opiskelijan matkakorttihakemus (kääntöpuolella oleva lomake oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustettuna).

Vaihto-opiskelijan matkakorttihakemus (pdf)

Vaihto-opiskelijan matkakorttihakemus (Word)

Takaisin ylös