HRT:s dataskydd

Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy: 24.5.2018, 1.2.2019

Vi samlar in personuppgifter om våra kunder för att kunna erbjuda smidiga och fungerande trafiktjänster.

I HRT:s dataskyddsbeskrivning som finns på denna sida kan du läsa om varför vi samlar in dina uppgifter, hur vi kommer att hantera dem samt vad vi ska använda dem till. De tjänstevisa dataskyddsbeskrivningarna hittar du på sidans vänstra kant.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och med största omsorg, och vi förutsätter att våra underleverantörer och samarbetspartner gör detsamma.

HRT Dataskyddspolicy

HRT:s dataskyddsansvarig: förvaltningschef Antti-Pekka Röntynen, tietosuojavastaava@hsl.fi

Det kräver stark autentisering för att kunna kontrollera sina registeruppgifter eller för att be att få sina personuppgifter raderade, och för närvarande är det inte möjligt att göra det på nätet. För att kontrollera sina uppgifter i HRT:s register eller för att få sina personuppgifter raderade kan kunden autentisera sig på HRT:s serviceställe. Kunden kan identifiera sig med identitetsbevis som är försett med foto och som polisen har beviljat. Mer information om HRT:s serviceställen hittar du på adressen: https://www.hsl.fi/sv/kundservice

Vi håller på att utveckla ett system där autentiseringen kan göras på nätet. När tjänsten kan tas i bruk meddelar vi om det på vår webbplats.

 

Dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister