HRT:s kollektivtrafik kompletteras med fyra nya stombusslinjer 16.8

Stombusslinjerna 20, 30, 40 och 570 börjar trafikera måndagen den 16 augusti. De nya stomlinjerna baserar sig på de nuvarande rutterna, men i fortsättningen går bussarna ännu smidigare; man kan använda bussens mittdörr vid påstigning och i trafiksignaler finns bussprioritering.

HRT:s kollektivtrafik kompletteras med nya stombusslinjerna 20, 30, 40 och 570 fr.o.m. måndagen den 16 augusti. De nya stomlinjerna trafikerar följande rutter:

  • Linje 20: Eira – Kampen – Munkshöjden
  • Linje 30: Eira – Kampen – Munkshöjden – Sockenbacka – Myrbacka
  • Linje 40: Elielplatsen – Haga – Gamlas
  • Linje 570: Mellungsbacka – Dickursby – Aviapolis – Flygplatsen

Det är smidigt att resa med stomlinjerna. De nya linjerna har öppen biljettförsäljning, vilket betyder att du kan stiga på bussen genom mittdörren och behöver inte visa biljetten för chauffören.

Stomlinjerna är busslinjer som kör med metroliknande turintervaller och punktlighet. Trafikljusprioriteringen längs linjernas rutter möjliggör mer tillförlitliga resor.

För att snabba upp trafiken minskar antalet hållplatser. De hållplatser som dras in används sällan och gångavståndet mellan alla hållplatser kommer att vara rimligt.

Karta: stomlinjenätet fr.o.m. augusti 2021 (PDF)

 

En del av linjerna trafikeras med elektriska ledbussar

Linjerna 20, 30 och 40 trafikeras med nya ledbussar. Ledbussarna är nästan 19 meter långa och ger plats åt fler passagerare och barnvagnar. Ledbussarna är också eldrivna och därigenom miljövänliga.

Stomlinje 570 kommer att trafikeras med elektriska ledbussar fr.o.m. augusti 2022.

Stomlinjebussarna och de hållplatser där de stannar kännetecknas av orange färg.

 

Enklare resor

De nya stomlinjerna kommer att trafikera områden där efterfrågan på busslinjer är stor.

Stomlinje 20 ersätter linjerna 18 och 18N. Linje 30 ersätter linjerna 39 och 39N och linjens rutt förlängs från Kampen till Eira och från Myrbacka till Hongasmossa. N-bussarna slutar att trafikera, vilket gör resande enklare.

Tidtabellerna för linjerna 20 och 30 har planerats så att i fortsättningen går bussarna mera regelbundet i både norra och södra änden av rutterna.

Tack vare stomlinjerna 20 och 30 blir busstrafiken mellan Kampen och Eira tätare och i södra Helsingfors kör bussarna med 5 minuters mellanrum under rusningstider.

Stomlinje 40 kör rutten för den nuvarande linjen 40 till Norra Haga och därefter fortsätter till Gamlas och Spelmansvägen.

Stomlinje 570 ersätter linje 562 i Vanda, men rutten förlängs från Aviapolis till flygplatsen.

Läs mer om alla de ruttförändringar som sker 16.8:
Ruttförändringar i Helsingfors
Ruttförändringar i Vanda

 

Stomlinjerna skapar en grund för kollektivtrafiken  

Stomlinjenätet i Helsingforsregionen utgörs av metron, närtåg och stomlinjebussarna 200, 500, 510, 550 och 560.

Stomlinjenätet är ett nätverk som erbjuder förbindelser med hög turtäthet och består av enkla rutter.

Enligt forskningar är enkla och smidiga resor viktiga för våra kunder. Stomlinjerna motsvarar dessa behov.

Läs mer om stomlinjenätet (på finska)