Blogg 4: Både positiv och negativ respons om de föreslagna rutterna - ännu hinner du delta!

Publicerad 4.5.2022 

Under en dryg vecka har man kunnat kommentera vårt förslag till Degerös nya busslinjer. Vi har hittills fått över 800 svar - ett stort tack för alla som redan har lämnat sin synpunkt på den nya linjenätsplanen! Kommenteringstiden går ut 8.5 så ännu hinner du besvara enkäten och påverka.

Bland kommentarerna vi fått in finns såväl positiv som negativ respons, utvecklingsförslag och frågor. Vi kommer att läsa alla kommentarer som lämnas in.

De mest aktiva svararna bor i Kronbergsstranden och Uppby. Ungefär var tredje svarare tycker att det föreslagna linjenätet är bra och ungefär var femte tycker att det är dåligt. Nästan hälften av svararna anser att de föreslagna ruttförändringarna har både positiva och negativa sidor.

Ännu hinner du lämna din synpunkt

Du kan svara på enkäten fram till 8.5, så ännu hinner du kommentera linjenätsförslaget.