Tietoa HSL-kuntayhtymästä

Mikä on HSL?

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio ja Tuusula. HSL aloitti toimintansa vuonna 2010.

HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain liki 370 miljoonaa matkaa. Toimintatulot ovat yli 640 milj. euroa vuodessa, joista lipputulojen osuus on noin 330 miljoonaa (n. 46 % vuonna 2016). Kuntayhtymässä on 373 työntekijää.

HSL:n tehtävät:

 • Suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä
 • Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut
 • Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ)
 • Hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat
 • Vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta
 • Järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta

HSL lyhyesti

HSL perussopimus

Vuosikertomus 2016

HSL:n organisaatio

HSL:n johtoryhmä

Strategia

HSL:n hallitus hyväksyi HSL:n uuden strategian  joulukuussa 2017. Samassa yhteydessä julkaistiin luonnoskuva, joka on tässä alla. Kuva on työversio ja vaatii vielä jatkotyöstämistä. Viimeistelty kuva startegiasta saadaan helmi - maalikuussa 2018. 

HSL:n strategia 2018

Edellinen strategia

Ympäristö

Ympäristövastuu on HSL:n toimintaa ohjaava arvo. HSL kannustaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkutapojen käyttöön, parantaa niiden kilpailukykyä ja vähentää liikenteen päästöjä.

HSL edistää ympäristöystävällistä liikennettä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman eli HLJ:n mukaisesti. HSL pyrkii vaikuttamaan Helsingin seudun maankäyttöön ja kaavoitukseen niin, että ne olisivat kestävän kehityksen mukaisia.

Helsingin seudun liikenteen päästöjen vähentäminen on HSL:n strategiassa keskeisenä tavoitteena. Joukkoliikenteen päästöjen vähentämiseksi HSL lisää raideliikenteen osuutta ja suosii vähäpäästöistä kalustoa.

Palveluillaan HSL lisää joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Muun muassa toimivat ja luotettavat yhteydet sekä kohtuuhintaiset liput kannustavat joukkoliikenteen käyttöön.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Yhteistyökumppanit

HSL tekee yhteistyötä seuraavien kansainvälisten ja kansallisten organisaatioiden kanssa tai on niiden jäsen:

 • EMTA (European Metropolitan Transport Authorities)
 • UITP (The International Association of Public Transport)
 • InformNorden
 • Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • ITS Finland ry