HSL-kuntayhtymä

Mikä on HSL?

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. HSL aloitti toimintansa vuonna 2010.

HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain noin 353 miljoonaa matkaa. Toimintatulot ovat liki 600 milj. euroa vuodessa, joista lipputulojen osuus on noin 285 miljoonaa. Kuntayhtymässä on 400 työntekijää.

HSL:n tehtävät:

 • Suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä
 • Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lauttaja lähijunaliikennepalvelut
 • Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ)
 • Hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat
 • Vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta
 • Järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta

HSL lyhyesti

HSL:n vuosikertomus 2015
Avaa e-julkaisu

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Perussopimus


HSL:n organisaatio

HSL:n organisaatiokaavio

HSL:n organisaatiokaavio


Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on HSL:n toimintaa ohjaava arvo. HSL kannustaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkutapojen käyttöön, parantaa niiden kilpailukykyä ja vähentää liikenteen päästöjä.

HSL edistää ympäristöystävällistä liikennettä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman eli HLJ:n mukaisesti. HSL pyrkii vaikuttamaan Helsingin seudun maankäyttöön ja kaavoitukseen niin, että ne olisivat kestävän kehityksen mukaisia.

Helsingin seudun liikenteen päästöjen vähentäminen on HSL:n strategiassa keskeisenä tavoitteena. Joukkoliikenteen päästöjen vähentämiseksi HSL lisää raideliikenteen osuutta ja suosii vähäpäästöistä kalustoa.

Palveluillaan HSL lisää joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Muun muassa toimivat ja luotettavat yhteydet sekä kohtuuhintaiset liput kannustavat joukkoliikenteen käyttöön.


Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö

HSL tekee yhteistyötä seuraavien organisaatioiden kanssa tai on niiden jäsen:

 • EMTA (European Metropolitan Transport Authorities)
 • UITP (The International Association of Public Transport)
 • InformNorden
 • Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • ITS Finland ry
Takaisin ylös