HSL lyhyesti

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, joka tarjoaa houkuttelevaa ja tehokasta joukkoliikennettä sekä kehittää yhteistyössä toimivaa liikkumisen kokonaisuutta.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio.

HSL:n tehtävät:

 • vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ),
 • suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä,
 • hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikenteen palvelut,
 • hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat,
 • vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta ja
 • järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta.

HSL hankkii joukkoliikennepalvelut jäsenkuntiensa alueella. Tilaamme liikennettä yhteistyökumppaneiltamme, joista suurimpia ovat HKL, VR, Helsingin Bussiliikenne, Nobina Finland Oy, Oy Pohjolan Liikenne Oy ja Transdev Finland Oy.

Katso infografiikka HSL:n yhteistyökumppaneista ja liikennemuodoista.

Katso kartta HSL:n yhteistyöalueesta.

Lukuja vuodelta 2018

HSL:n järjestämään joukkoliikenteeseen tehdään vuosittain yli 380 miljoonaa nousua. Käytetyin kulkuneuvo on bussi, jolla tehdään edelleen lähes puolet kaikista matkoista. Liikenne on luotettavaa, sillä keskimäärin yli 99 prosenttia suunnitelluista lähdöistä ajetaan. Lähtöjä on arkipäivisin kaikkiaan yli 25 000 ja linjoja yhteensä yli 300.

HSL:n toimintatulot olivat noin 728 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 51 %. Loput kustannukset katettiin pääasiassa kuntaosuuksilla, jotka jäsenkunnat maksavat verovaroistaan HSL:lle tarkkojen kuntaosuuslaskelmien perusteella. Lipputulot olivat yhteensä 370 miljoonaa euroa.

Toimintamenot olivat yhteensä 708 miljoonaa. Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 499 miljoonaa euroa eli 70 % toimintamenoista.

HSL:ssä on noin 420 työntekijää. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee joko joukkoliikenteen suunnittelun, tutkimuksen ja tietojärjestelmien asiantuntijatehtävissä tai matkalippujen tarkastukseen liittyvissä tehtävissä.

HSL-lukuja

Päästöt alas!

Tavoitteenamme on leikata vuoteen 2025 mennessä joukkoliikenteen typen­oksidi-, pienhiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Tämän toteutamme:

 • yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa
 • ottamalla käyttöön uusimman ajoneuvoteknologian ja parhaat polttoaineet
 • hyödyntämällä sähköä energian lähteenä, lisätietoa
 • asettamalla kilpailutuksissa tiukempia ympäristövaatimuksia dieselkalustolle
 • maksamalla liikennöitsijöille ympäristöbonuksia vuosittain yhteensä kaksi miljoonaa euroa.

HSL:n organisaatio

HSL:n toimitusjohtaja on Suvi Rihtniemi. Hän yhdessä viiden osastonjohtajan kanssa muodostaa HSL:n johtoryhmän. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokous valitsee HSL:n hallituksen, joka valvoo kuntayhtymän etua, järjestää sen hallinnon ja päättää toimintaperiaatteista. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi neljä vuotta.

Lue lisää: