HSL lyhyesti

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, joka tarjoaa houkuttelevaa ja tehokasta joukkoliikennettä sekä kehittää yhteistyössä toimivaa liikkumisen kokonaisuutta. HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo sekä vuoden 2018 alussa mukaan liittyneet Siuntio ja Tuusula.

HSL:n tehtävät:

  • vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ),
  • suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä,
  • hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikenteen palvelut,
  • hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat,
  • vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta ja
  • järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta.

HSL hankkiin joukkoliikennepalvelut jäsenkuntiensa alueella. Tilaamme liikennettä yhteistyökumppaneiltamme, joista suurimpia ovat HKL, VR, Helsingin Bussiliikenne, Nobina Finland Oy, Oy Pohjolan Liikenne Oy ja Transdev Finland Oy.

Lukuja vuodelta 2017

HSL:n järjestämään joukkoliikenteeseen tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa nousua. Käytetyin kulkuneuvo on bussi, jolla tehdään edelleen lähes puolet kaikista matkoista. Liikenne on luotettavaa, sillä keskimäärin yli 99 prosenttia suunnitelluista lähdöistä ajetaan. Lähtöjä on arkipäivisin kaikkiaan yli 25 000 ja linjoja yhteensä yli 300.

HSL:n tulos oli 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta reilusti talousarviossa arvioitua parempi. Matkustajamäärät kasvoivat yli 2 prosenttia, ja lipputulot ylittivät talousarvion 4,1 prosentilla ja kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 prosenttia.

HSL:n toimintatulot olivat yli 657 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 54,4 %. Loput kustannukset katettiin pääasiassa kuntaosuuksilla, jotka jäsenkunnat maksavat verovaroistaan HSL:lle tarkkojen kuntaosuuslaskelmien perusteella. Lipputulot olivat yhteensä 357,7 miljoonaa euroa.

Toimintamenot olivat yhteensä 648,1 miljoonaa. Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 500,8 miljoonaa euroa eli 77,3 % toimintamenoista.

HSL:ssä on noin 390 työntekijää. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee joko joukkoliikenteen suunnittelun, tutkimuksen ja tietojärjestelmien asiantuntijatehtävissä tai matkalippujen tarkastukseen liittyvissä tehtävissä.

Lue lisää vuosikertomuksesta

HSL:n organisaatio

HSL:n toimitusjohtaja on Suvi Rihtniemi. Hän yhdessä viiden osastonjohtajan kanssa muodostaa HSL:n johtoryhmän. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokous valitsee HSL:n hallituksen, joka valvoo kuntayhtymän etua, järjestää sen hallinnon ja päättää toimintaperiaatteista. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi neljä vuotta.

Lue lisää: