Blogi 8: Muokattu linjastoehdotus päätöksentekoon

Olemme tarkastelleet linjastoehdotusta asukkailta saamiemme kommenttien ja palautteiden pohjalta. Linjastoehdotuksesta saamiamme kommentteja on käsitelty kolmessa edellisessä blogipostauksessa (osa 1, osa 2 ja osa 3). Saimme palautetta sekä linjastoehdotuksen puolesta että vastaan.

Laadimme linjastoehdotuksen niiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta, jotka keräsimme liikkumiskyselyssä syksyllä 2020. Kommenttien läpikäynnin ja arvioinnin jälkeen linjastoehdotus on pysynyt pääosin ennallaan. Linjastoehdotuskyselyyn vastanneista 35 % piti ehdotusta hyvänä ja 45 % suhtautui ehdotukseen neutraalisti.

Alla esittelemme linjastoehdotuskyselyn perusteella linjastoon tehdyt muutokset ja käymme läpi, miten linjastoehdotuksessa on huomioitu toiveet, joita esititte liikkumiskyselyssä. Perustelemme myös, miksi osaa asukkaiden linjastoon liittyvistä toiveista ei ole voitu toteuttaa.

Alkuperäiseen linjastoehdotukseen voit tutustua tarkemmin ehdotusta esittelevässä blogipostauksessa.

Päivitetty linjastoehdotus

Laajasalon päivitetty linjastoehdotus, reitit kartalla
Kartalla on esitetty Laajasalon päivitetty linjastoehdotus. Se on säilynyt muuten muuttumattomana, mutta olemme lisänneet uutena Jollaksen ja Kruunuvuorenrannan välille arkisin kulkevan lähibussilinjan 808.

Laajasalon bussilinjoja suunnitellaan noin vuodelle 2027 tilanteeseen, jossa Kruunusiltojen ratikkalinjojen 11 ja 12 liikenne on alkanut. Linja 11 kulkee reitillä Pasila–Vallilanlaakso–Kalasatama–Kruunuvuorenranta. Linja 12 kulkee aluksi reitillä Hakaniemi–Yliskylä. Linjan reitti jatkuu alustavien suunnitelmien mukaan Hakaniemestä rautatieaseman kautta Länsisatamaan 2030-luvun alkupuolella.

Raitiotiet tarjoavat runkoyhteyden suureen osaan Laajasaloa, ja ratikka tarjoaa isolle osalle nykyisistä ja tulevista laajasalolaisista sujuvimman yhteyden kantakaupungin suuntaan. Koirasaarentietä kulkeva ratikka 12 tarjoaa myös oivan yhteyden Laajasalon länsiosista kauppakeskus Saareen, jonka läheisyyteen ratikan päätepysäkki tulee sijoittumaan.

 

Osa liikkumis- ja linjastoehdotuskyselyyn vastanneista toi esille huolen bussilinjojen heikennyksistä, kun ratikoiden liikenne käynnistyy. On totta, että Kruunusiltojen ratikat eivät palvele kaikkia laajasalolaisia tasapuolisesti. Ratikat tarjoavat vaihdoista huolimatta uusia liikkumismahdollisuuksia myös kauempana ratikasta asuville. Ratikkaliikenteen myötä bussien matkustajamäärät tulevat vähenemään, koska moni pääsee jatkossa tekemään matkansa sujuvasti ratikalla. Olemme suunnitelleet bussilinjojen reitit siten, että ne tukevat liityntää sekä ratikoihin että metroon.

Toivotut muutokset nykyiseen linjastoon

Toiveet, joita emme voineet toteuttaa

Mitä seuraavaksi?

Nyt esitettyä linjastoehdotusta käsitellään HSL:n hallituksen kokouksessa elokuussa 2022. Linjasto otetaan käyttöön, kun Kruunusiltojen ratikoiden liikenne käynnistyy arviolta vuoden 2027 alussa.

Kruunusiltojen raitiovaunujen reitit ja vuorovälit vaikuttavat Laajasalon bussilinjastoon. Jos raitioteiden vuoroväleihin, reitteihin tai liikenteen käynnistymisen aikatauluun tulee muutoksia, tässä esitettyjä bussilinjoja tarkastellaan uudelleen ja niihin voi tulla vielä muutoksia.