Helsingin seutu tähtää Euroopan kestävimmin kasvavaksi metropoliksi

Helsingin seutu kasvaa, ja kasvu halutaan toteuttaa asukkaiden hyvinvointi, ympäristön kantokyky sekä seudun kilpailukyky huomioiden. Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategisen MAL 2023 -suunnitelman tavoitteena on rakentaa hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva metropolialue. HSL:n hallitus hyväksyi 30.11. omalta osaltaan vision ja tavoitteet Helsingin seudun MAL 2023 -suunnittelulle.

Helsingin seudun visiona on olla Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Tähän päästään kolmella tavoitteella: hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva.

Tavoitteet ohjaavat Helsingin seudun MAL 2023 -suunnittelutyötä eli Helsingin seudun maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) strategista kehittämistä. Vision ja tavoitteiden lisäksi HSL:n hallitus hyväksyi tavoitteita vastaavat arviointikokonaisuudet ja tavoitetasot.

”Helsingin seutu kilpailee kansainvälisesti muiden Euroopan metropolien kanssa osaavasta työvoimasta, investoinneista ja yrityksistä. Haluamme parantaa kilpailukykyämme suhteessa muihin metropolialueisiin. Se onnistuu, kun tarjoamme asukkaille ihmisläheistä elinympäristöä, jossa arki toimii, ja yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön”, sanoo liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen.

Seudun pitää myös vastata yhteiskunnan kannalta keskeisiin ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin sekä koronapandemian yhteiskunnalle aiheuttamaan murrokseen.

”Kuten muuallakin maailmassa, meidän pitää tavoitella hiilineutraaliutta ja vastata akuutteihin, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Samalla haluamme taata, että Helsingin seudulla eläminen on helppoa ja onnellista – ihmiset voivat valita laadukasta ja tarpeitaan vastaavaa asumista ja saavuttaa työpaikat, palvelut ja luonnon kestävästi”, Puntanen sanoo.

Helsingin seudun haasteet pitää ratkaista niin että, seudun asukkailla on mahdollisuus elää terveellisessä ja turvallisessa elinympäristössä.

”Seudun pitää olla houkutteleva, kiinnostava ja ihmisten ja yritysten pitää tavoittaa tarvitsemansa palvelut ja toiminnot helposti. Onnistumme tässä, kun liikennejärjestelmä on kestävä, kustannustehokas ja toimiva”, Puntanen sanoo.

MAL-suunnitelman tavoitteita yhteensovitetaan kolmen periaatteen avulla. Helsingin seutu toimii resurssiviisaasti, jolloin menestys ja hiilineutraalius voidaan saavuttaa resurssien tehokkaalla ja oikea-aikaisella käytöllä. Sopeutumiskykyinen Helsingin seutu vastaa ja valmistautuu joustavasti toimintaympäristön muutoksiin sekä sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin seudun hyvinvointi ja menestys saavutetaan siten, että seudun monimuotoisuus huomioidaan kaikessa MAL-suunnittelussa.

Valmistuessaan keväällä 2023 MAL 2023 -suunnitelma sisältää keinovalikoiman, joilla nyt päätetyt tavoitteet saavutetaan. Mukana on suunnitelma seudun maankäytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteet ja muut asuntopoliittiset toimenpiteet sekä seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka sisältää kaikki liikennemuodot . MAL-suunnitelmaa ja sen keinovalikoimaa arvioidaan laajalla vaikutusten arvioinnilla. HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan myös MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arviointiohjelman.

MAL 2023 -suunnitelman visio ja tavoitteet käsitellään vielä Helsingin seudun yhteiskokouksessa HSYKissä joulukuun alussa sekä KUUMA-johtokunnassa keväällä 2022.

Lue lisää MAL 2023:n suunnittelusta

Lue lisää MAL-suunnittelusta