HSL-sovellus keräsi kiitosta kampanjalipun ostaneilta

Toteutimme elo-syyskuussa HSL-sovelluksessa alennuskampanjan, jossa kausilipun sai 50 prosentin alennuksella. Teimme alennuslipun ostaneille kyselyn, johon saimme yli 15 000 vastausta. Kyselyn perusteella yli 90 % vastaajista oli tyytyväisiä HSL-sovellukseen, erityisesti lipun ostaminen koettiin helpoksi. Jatkamme HSL-sovelluksen kehitystyötä edelleen palautteiden perusteella.

Alennuskampanja kasvatti HSL-sovelluksen käyttäjien määrää: kampanjan aikana noin 70 000 asiakasta osti ensimmäisen kausilippunsa sovelluksesta. Useat heistä ovat jääneet myös kampanjan jälkeen HSL-sovelluksen käyttäjiksi.

“Kampanjan jälkeen noin 70 % kampanjalipun ostaneista on ostanut uuden kausilipun ja noin 90 % on tehnyt jonkin oston HSL-sovelluksessa”, kertoo Timo Kiiveri, HSL-sovelluksen konseptin omistaja.

Vain pienellä osalla vastaajista oli haasteita HSL-sovelluksen käytössä

Vastaajien mukaan haasteita oli erityisesti bussilla matkustettaessa, koska lippua joutuu näyttämään bussissa useammin kuin muussa joukkoliikenteessä. Vastaajat kertoivat sovelluksen avautuvan toisinaan liian hitaasti ja lataamisen kestävän turhan kauan. HSL-sovellus koettiin toiminnaltaan epävarmempana kuin HSL-kortti.

Tulevaisuudessa entistäkin toimivampi HSL-sovellus

Me HSL:ssä arvostamme suuresti asiakkaiden antamaa palautetta. Teemme jatkuvasti työtä, että HSL-sovellus olisi tulevaisuudessa vieläkin toimivampi kokonaisuus. Uusimmissa HSL-sovelluksen versioissa lipun lataaminen on nopeutunut ja toimintavarmuus on parantunut.

“Näiden jo tehtyjen parannusten lisäksi kehitämme muun muassa HSL-sovelluksen yleistä toimintanopeutta sekä jatkamme toimintavarmuuden parantamista. Haluamme vastata myös tuen tarpeeseen tuottamalla tulevaisuudessa parempia ohjeistuksia ja tarjoamalla enemmän tukea ongelmatilanteiden ratkaisussa”, kertoo Timo Kiiveri, HSL-sovelluksen konseptin omistaja.

Voit myös itse vaikuttaa HSL-sovelluksen toimintaan tarkistamalla sovelluskaupastasi, että käytössäsi on uusin HSL-sovelluksen versio. Suosittelemme myös, että ostat lippusi aina ajoissa ja pidät huolta siitä, että puhelimessasi on riittävästi akkua jäljellä. Lippu on hyvä avata puhelimeesi valmiiksi jo hyvissä ajoin. Näin takaat sujuvan matkustamisen.