Uppdaterad: E-tågen körs från kl. 13 på mån. 25.10. Förseningar och avvikelser ännu möjliga

Uppdaterad 25.10 kl. 11.45: E-tågen körs från kl. 13. Förseningar och avvikelser ännu möjliga // Alla E-tåg var inställda på måndag förmiddag 25.10. U, X och Y-tågen var försenade och dessutom var enstaka Y och X-tåg inställda p.g.a. förlängda banarbeten.

Uppdaterad 25.10 kl. 11.45: E-tågen körs från kl. 13. Förseningar och avvikelser ännu möjliga

Första E-tåget som körs är kl. 12.27 från Helsingfors och 13.05 från Köklax.

Alla E-tåg var inställda på måndag förmiddag 25.10. En del av U, X och Y-tågen var försenade och dessutom var enstaka Y och X-tåg inställda p.g.a. banarbeten som tog längre än planerat.

Vi beklagar besväret som störningen förorsakade.