Lähibusseilla muutoksia Vuosaaressa 7.6.2021 - Linjojen 813, 814 ja 816, 817 reitit muuttuvat ja linjan 819 liikennöinti loppuu

Helsingin lähibussien liikennöintiin tehdään useita muutoksia kustannussäästöjen saamiseksi 7.6.2021. Vuosaaressa lähibussien 813, 814, ja 816, 817 reiteissä tapahtuu muutoksia ja linjan 819 Vuosaari-Uutela liikennöinti loppuu. Myös linjojen aikatauluissa tapahtuu harvennuksia.

Linjan 813 Vuosaari - Pohjoinen ostoskuskus reittiä muutetaan siten, että linja liikennöi jatkossa reittiä Vuosaari(M)–Rastilantie–Merikorttikuja. Linjan pohjoinen päätepysäkki siirtyy pohjoiselta ostoskeskukselta Merikorttikujalle. Linja liikennöi arkisin 30 minuutin välein, joten ruuhka-ajan vuoroväli harvenee 15 minuutista 30 minuuttiin ja linjan lauantailiikenne loppuu.

Linjan 814 Vuosaari - Koukkusaarentie reittiä muutetaan siten, että linja liikennöi reitillä Vuosaari(M)–Koukkusaarentie–Pohjoinen ostoskeskus. Linjan reitti jatkuu nykyiseltä päätepysäkiltä Koukkusaarentieltä pohjoiselle ostoskeskukselle ja linja palvelee paluusuunnassa Rantakiventien pientaloalueen. Linjalta poistuu reittiosuus Kallvikintie–Leikosaarentie–Vuosaari(M).

Linjan 816 Vuosaari-Kallahdenniemi reittiä muutetaan siten, että linja liikennöi reitillä Vuosaari(M)–Kallahti–Kallahdenniemi. Linjalle tulee uutena Kallahden lenkki. Linjan ruuhka-ajan vuoroväli harvenee 30 minuutista tuntiin ja lauantailiikenne lakkautetaan.

Linjan 817 Vuosaari-Kallahti reittiä muutetaan siten, että linja liikennöi reitillä Vuosaari(M)–Kallahti–Ramsinranta. Linjan reittiä jatketaan Kallahdesta Ramsinrantaan korvaamaan linjalta 816 poistuvaa palvelua. Linjan vuoroväli harvenee 30 minuutista tuntiin ja lauantailiikenne lakkautetaan.

Linja 819  Vuosaari- Uutela lakkautetaan reitin vähäisen kysynnän vuoksi.

Linjojen 813 ja 814 reittimuutos

Reittikuva; linjojen 813 ja 814 muutoksesta.

Linjojen 816 ja 817 reittimuutos

Reittikartta: linjoista 816 ja 817

Linja 819 Vuosaari-Uutela loppuva reitti

Reittikartta linjasta 819