Förändringar i närbusstrafiken i Nordsjö 7.6.2021 - Linjerna 813, 814, 816 och 817 får nya rutter och linjen 819 läggs ner

Flera förändringar görs i närbusstrafiken i Helsingfors 7.6.2021 på grund av kostnadsbesparingar. Det görs ändringar i rutterna för närbussarna 813, 814, 816 och 817 i Nordsjö och linje 819 Nordsjö - Nybondas läggs ner. Det sker också minskningar i tidtabellen för linjerna.

Rutten för linje 813 Nordsjö - Norra köpcentrum ändras så att i fortsättningen kör linjen rutten Nordsjö(M) - Rastbölevägen - Sjökortsgränden. Den norra ändhållplatsen för linjen flyttas från norra köpcentrum till Sjökortsgränden. Linjen kör med 30 minuters turintervall på vardagar. Det innebär att turintervallen i rusningstid minskar från 15 minuter till 30 minuter, och linjen kör inte på lördagar.

Rutten för linje 814 Nordsjö - Krokholmsvägen ändras så att i fortsättningen kör linjen rutten Nordsjö(M) - Krokholmsvägen - Norra köpcentrum. Rutten för linjen fortsätter från den nuvarande åndhållplatsen på Krokholmsvägen till norra köpcentrum, och i returriktningen kör linjen via Strandstensvägen igenom småhusområdet. Linjen trafikerar inte längre sträckan Kallviksvägen - Havrastbölevägen - Nordsjö(M).

Rutten för linje 816 Nordsjö - Kallviksudden ändras så att i fortsättningen kör linjen rutten Nordsjö(M) - Kallvik - Kallviksudden. Kallviks länk läggs till linjen. Linjens turintervall i rusningstid minskar från 30 minuter till en timme och linjen kör inte på lördagar.

Rutten för linje 817 Nordsjö - Kallvik ändras så att i fortsättningen kör linjen rutten Nordsjö(M) - Kallvik - Ramstranden. Rutten för linjen förlängs från Kallvik till Ramstranden för att ersätta indragna turer på linje 816. Linjens turintervall minskar från 30 minuter till en timme och linjen kör inte på lördagar.

Linje 819 Nordsjö - Nybondas läggs ner p.g.a. liten efterfrågan.

Ruttändringen på linjerna 813 och 814

Reittikuva; linjojen 813 ja 814 muutoksesta.

Ruttändringen på linjerna 816 och 817

Reittikartta: linjoista 816 ja 817

Rutten för linje 819 Nordsjö - Nybondas som läggs ner

Reittikartta linjasta 819