Matkalipun ostamisen helppous sai kiitosta

Saimme kesäkuisessa kyselyssä kiitosta siitä, että matkalippujen ostaminen on helppoa. Lisäksi vastaajat olivat tyytyväisiä vastuullisuuteemme ympäristökysymyksissä. Myös kokemus joukkoliikenteellä matkustamisen turvallisuudesta oli parantunut merkittävästi: tyytyväisten osuus nousi 23 prosenttiyksiköllä maaliskuusta.

Kaikkiaan asiakkaidemme halukkuus suositella palveluitamme on noussut keväästä. Kesäkuun 2021 asiakaskyselyssä suositteluindeksimme eli niin sanottu NPS-luku oli 29, kun se maaliskuussa oli 24. Kesäkuun kyselyssä suosittelijoiden osuus oli 47 prosenttia ja arvostelijoiden osuus 18 prosenttia.

Innokkaimpia palveluidemme suosittelijoita ovat Helsingin A-vyöhykkeellä asuvat. Myös Helsingin ja Vantaan B-vyöhykkeellä asuvat olivat valmiita suosittelemaan palveluitamme ystävilleen ja kollegoilleen. NPS-luku nousi maaliskuuhun verrattuna kaikilla muilla vyöhykkeillä paitsi Vantaan C-vyöhykkeellä ja Espoon ja Kauniaisten B-vyöhykkeellä, jossa se pysyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Kysyimme myös etätyöstä. Noin kolmannes vastaajista on tehnyt etätöitä 5 päivänä viikossa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Kolmannes vastaajista haluaisi tehdä jatkossa etätöitä vähintään 3 päivänä viikossa. Säännöllinen etätyö on suosituinta 30–39 ja 40–49-vuotiaiden keskuudessa ja hieman suositumpaa miesten kuin naisten keskuudessa.

Kysymme asiakkailta neljä kertaa vuodessa, kuinka halukkaita he ovat suosittelemaan palveluitamme ystävilleen ja kollegoilleen. Lähetämme kyselyn sähköpostilla asiakaskannastamme poimittuihin osoitteisiin ja vastausten perusteella laskemme NPS-indeksiluvun (Net Promoter Score), joka voi vaihdella miinus sadan ja plus sadan välillä. Kesäkuussa lähetimme kyselykutsun 350 000 asiakkaalle, ja vastauksia saimme reilut 8 000.

NPS-tulokset