Liikkumistutkimus 2018

 

Helsingin seudun Liikkumistutkimuksen 2018 ensimmäiset tulokset ovat valmistuneet! Lue raportti "Liikkumistutkimus 2018: Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla" täältä:

(tutkimusraportti.pdf)

Laajempi tutkimusraportti julkaistaan HSL:n julkaisusarjassa vuoden 2019 aikana.

 

Mikä on Liikkumistutkimus?

Liikkumistutkimus on Helsingin seudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tekemä tutkimus, jossa selvitetään Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia. Tutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi, kuinka monta matkaa alueen asukkaat keskimäärin tekevät päivässä, mistä ja minne ihmiset kulkevat, ja mitä kulkutapoja he käyttävät. Liikkumistutkimus ei ole joukkoliikennetutkimus, vaan tietoa kerätään kaikista kulkutavoista.

Liikkumistutkimuksen tulokset ovat keskeinen tietolähde Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa sekä liikenne-ennustemallien ylläpidossa ja kehittämisessä HSL:llä. HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta osana seudun laajempaa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelua (ks. www.hsl.fi/mal). Tuloksia hyödyntävät myös muut seudun liikkumista ratkovat toimijat. Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1966, nykyään noin viiden vuoden välein.

Tutkimukseen poimittiin väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla 38 720 Helsingin seudun 7 vuotta täyttänyttä asukasta. Helsingin seudun kuntiin kuuluvat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Lisäksi tutkimusalueeseen kuului Siuntio, joka liittyi HSL:ään 1.1.2018. Tutkimukseen kutsutuista 10 924 osallistui tutkimukseen. Vastaukset kerättiin nettikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla syys-marraskuussa 2018. Tulokset yleistettiin laajennuskertoimien avulla koskemaan kaikkia seudun 7 vuotta täyttäneitä asukkaita.

Vastaajat täyttivät matkapäiväkirjaa kaikista matkoista, jotka he tekivät yhden ennalta valitun tutkimuspäivän aikana. Matkapäiväkirjassa kysyttiin jokaisen matkan kohdalla esimerkiksi mistä mihin vastaaja meni, mitkä olivat lähtöpaikan ja määränpään osoitteet, mihin aikaan vastaaja lähti ja saapui perille, miten pitkä matka oli ja mitä kulkutapoja hän käytti matkalla. Lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän yleisistä liikkumistottumuksistaan ja liikkumiseen liittyvien digitaalisten palvelujen käytöstä.

Liikkumistutkimuksessa matkalla tarkoitetaan liikkumista paikasta toiseen pihapiirin ulkopuolella. Tutkimuspäivä voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia matkoja:

  1. Matka kotoa viemään lapsi päiväkotiin
  2. Matka lapsen päiväkodilta työpaikalle
  3. Matka työpaikalta kauppaan
  4. Matka kaupasta kotiin
  5. Ulkoilulenkki koiran kanssa

Matkan aikana voi pysähtyä hetkeksi, esimerkiksi kioskille. Jos matka kuitenkin keskeytyy pidemmäksi aikaa jonkin asian toimittamiseen, tästä syntyy kaksi matkaa. Jos esimerkiksi kulkee töistä kotiin, mutta käy kaupassa välissä, meno töistä kauppaan on yksi matka ja matka kaupasta kotiin toinen. Myös ulkoilulenkit ovat matkoja. Matkan voi kulkea yhdellä tai usealla kulkutavalla. Esimerkiksi matkalla kotoa asioille voi kulkea alkumatkan autolla ja vaihtaa loppumatkaksi junaan.

 

Lisätietoja Liikkumistutkimuksesta

Erikoistutkija Pekka Räty, pekka.raty@hsl.fi, 040 738 6559

Liikennetutkija Elina Brandt, elina.brandt@hsl.fi, 040 504 2930