Liikkumistutkimus 2018

 

Mikä on Liikkumistutkimus?

Liikkumistutkimus on Helsingin seudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tekemä tutkimus, jossa selvitetään Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia. Tutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi, kuinka monta matkaa alueen asukkaat keskimäärin tekevät päivässä, mistä ja minne ihmiset kulkevat, ja mitä kulkutapoja he käyttävät. Liikkumistutkimus ei ole joukkoliikennetutkimus, vaan tietoa kerätään kaikista kulkutavoista.

Liikkumistutkimuksen tulokset ovat keskeinen tietolähde Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa sekä liikenne-ennustemallien ylläpidossa ja kehittämisessä HSL:llä. HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta osana seudun laajempaa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitelmaa (ks. https://www.hsl.fi/mal). Tuloksia hyödyntävät myös muut seudun liikkumista ratkovat toimijat.

Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1966, nykyään noin viiden vuoden välein. Edellinen Liikkumistutkimus tehtiin vuonna 2012. Raportin "Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012" (HSL:n julkaisuja 27/2013) löydät tästä linkistä:

liikkumistottumukset_helsingin_seudulla_2012.pdf

Miten tutkimukseen osallistujat on valittu?

Liikkumistutkimukseen on valittu väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla eri ikäisiä asukkaita eri puolilta Helsingin seutua. Helsingin seudun kuntiin kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo ja Pornainen. Lisäksi tutkimusalueeseen kuuluu Siuntio, joka liittyi HSL:ään 1.1.2018. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista.

Mitä tutkimuksessa kysytään?

Liikkumistutkimuksessa vastaajalta kysytään hänen yleisistä liikkumistottumuksistaan ja liikkumiseen liittyvien palvelujen käytöstä. Sen lisäksi vastaaja täyttää matkapäiväkirjaa matkoista, jotka hän teki yhden ennalta valitun tutkimuspäivän aikana. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita juuri tutkimuspäivän matkoista, vaikka ne poikkeaisivatkin vastaajan normaalista liikkumisesta. Jos vastaaja ei tee tutkimuspäivänä yhtäkään matkaa, sekin on arvokas tieto.

Mikä on matka?

Liikkumistutkimuksessa matkalla tarkoitetaan liikkumista paikasta toiseen oman pihapiirin ulkopuolella. Tutkimuspäivä voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia matkoja:

  1. Matka kotoa viemään lapsi päiväkotiin
  2. Matka lapsen päiväkodilta työpaikalle
  3. Matka työpaikalta kauppaan
  4. Matka kaupasta kotiin
  5. Ulkoilulenkki koiran kanssa

Matkan aikana voit pysähtyä hetkeksi, esimerkiksi kioskille. Jos matka kuitenkin keskeytyy pidemmäksi aikaa jonkin asian toimittamiseen, tästä syntyy kaksi matkaa. Jos esimerkiksi kuljet töistä kotiin, mutta käyt kaupassa välissä, meno töistä kauppaan on yksi matka ja matka kaupasta kotiin toinen. Myös ulkoilulenkit ovat matkoja.

Matkan voi kulkea yhdellä tai usealla kulkutavalla. Esimerkiksi mennessäsi kotoa asioille saatat kulkea alkumatkan autolla ja vaihtaa loppumatkaksi junaan.

 

Liikkumistutkimus on päättynyt kevään 2018 osalta. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille! Jatkamme tutkimuksen tiedokeruuta jälleen syksyllä, jolloin lähetämme kutsun lähes 40 000 Helsingin seudun asukkaalle. Jos sinä olet kutsuttujen joukossa, käytäthän hetken aikaasi vastaamiseen!

Liikkumistutkimuksen 2018 tulosraportti julkaistaan HSL:n internet-sivuilla vuoden 2019 aikana.