Spårvagnslinje 10 kör inte till Lillhoplax och Brunakärr från och med 15.8.2022 p.g.a. arbeten

På grund av gatuarbeten på Korpasbackavägen och byggandet av en ny spårvagnsdepå i Brunakärr kan spårvagnslinje 10 inte köra till Lillhoplax från och med 15.8.2022. I stället kör spårvagnarna endast till Granvägen. Busslinje 10X ersätter spårvagnarna till Lillhoplax. Man kan också ta sig till Brunakärr med de busslinjer som kör längs Mannerheimvägen.

På grund av gatuarbeten på Korpasbackavägen och byggandet av en ny spårvagnsdepå i Brunakärr kör spårvagnslinje 10 undantagsrutt från och med måndag 15.8 ända fram till augusti 2023.

Under denna period trafikerar spåvagnarna inte spårvagnshållplatserna mellan Granvägen och Korpasbackavägen dvs. hållplatserna Tilkka, Brunakärr, Brånakärrsvägen, Aspviksgatan och Korpasbackavägen.

Spårvagnslinje 3 slutar tillfälligt trafikera Granvägen och linjen kör i stället till Tölö spårvagnshallar. Hållplatserna Granvägen, Almvägen och Tölö tull uteblir från linjen. Ändstationen flyttas vidare till Mejlans sjukhus den 19 december 2022, mer information i trafikbulletinen.

De nuvarande busslinjerna ersätter linje 10 på sträckan Granvägen–Brunakärr. Utöver andra busslinjer kör stomlinjerna 40, 200, 300 och 400 från Brunakärr mot centrum. Man kan också stiga på stomlinjerna 200 och 300 som kör längs Vichtisvägen och stannar på hållplatserna Brunakärrs depå och Hemmansvägen.

Också ersättningsbuss 10X trafikerar sträckan Mejlans–Lillhoplax under arrangemanget. Det finns ett separat utrymme bredvid spårvagnshållplatserna på Granvägen som linjen använder, vilket gör det lätt att byta mellan spårvagnslinje 10 och ersättningsbuss 10X. Linjen stannar också vid de tillfälliga hållplatserna Tilkka sjukhus och Sanitärlottabrinken på Tilkgatan.

Byteshållplatserna mellan linjerna 10 och 10X på Granvägen

Kartta Kuusitien 10X ja 10 sijainneista

Hållplatserna för linje 10X på kartan

Kartta linjan 10X poikkeusreitistä

Arrangemangets bakgrund

Orsaken till arrangemanget är gatuarbeten på Korpasbackavägen och byggandet av en ny spårvagnsdepå i Brunakärr. Den nya spårvagnsdepån i Brunakärr kommer att vara en av huvuddepåerna för Stadstrafik Ab och en viktig del av Helsingfors spårtrafik. De nya depån är en del av en utvecklingsplan med syfte att förnya hela depånätverket för huvudstadsregionens stadstrafik. Projektet påverkar även annan trafik på Mannerheimvägen och på andra gator i området. Till exempel Naguvägen är avstängd för trafik nattetid.