Vahvistamme Vantaan bussiliikennettä 15.8. kolmella runkolinjalla, Vantaan ja Pohjois-Espoon väliset yhteydet tihenevät

Vantaalla ajetaan 15.8. alkaen kolmea uutta tiheän vuorovälin runkobussilinjaa. Pohjois-Espoon ja Vantaan väliset bussiyhteydet tihenevät Pohjois-Espoon linjastomuutosten ansiosta.

Teemme lukuisia muutoksia Vantaan bussilinjoille 15. elokuuta. Helsingin keskustasta Länsi-Vantaalle ryhdytään ajamaan uusia runkobussilinjoja 300 ja 400. Linjaa 300 ajetaan Elielinaukiolta Pähkinärinteen kautta Myyrmäen asemalle. Linjaa 400 liikennöidään Elielinaukiolta Louhelaan, Martinlaaksoon ja Vantaankosken asemalle.

Runkolinjojen liikenne on metromaisen täsmällistä ja tiheää, joten kyytiin pääsee ilman pitkää odotusta ja aikatauluihin katsomatta. Runkolinjoilla matkustaminen on helppoa ja sujuvaa, sillä runkobusseissa on avorahastus eli sisään voi nousta voimassa olevalla matkalipulla myös keskiovista näyttämättä lippua kuljettajalle.

Jotta runkobussien kulku on joutuisaa, uusille linjoille tulee liikennevaloetuuksia. Runkobussit ja -pysäkit tunnistaa oranssista värityksestä.

Länsi-Vantaan bussilinjastosta tulee muutosten myötä entistä verkostomaisempi, joten linjat palvelevat entistä paremmin asiakkaiden yksiöllisiä tarpeita. Uudet liityntälinjat tarjoavat kattavat poikittaisyhteydet seudullisiin aluekeskuksiin sekä hyvät vaihtoyhteydet uusille runkolinjoille 300 ja 400. Myös liityntäyhteydet raideliikenteen asemille tihenevät.

Yhteydet Helsingin keskustaan muuttuvat liityntälinjojen palvelualueilta pääosin vaihdolliseksi, mutta liikenne on tiheämpää kuin nykyisillä seutulinjoilla.

Runkolinjat 300 ja 400 korvaavat suurelta osin Länsi-Vantaalta Helsingin keskustaan suuntautuvat seutulinjat. Seutulinjat 321, 345 ja 431 täydentävät runkolinjoja myös jatkossa.

Kun runkolinjojen liikenne käynnistyy, joitain nykyisiä pysäkkejä jää pois käytöstä uusien reittien varrelta. Pois jäävät pysäkit ovat kuitenkin vähän käytettyjä ja kävelymatkat pysäkeille pysyvät kaikkialla kohtuullisina.

Keski-Vantaalla alkaa kulkea runkolinja 600

Keski-Vantaan liikenteen merkittävin uudistus on runkolinja 600, jolla pääsee kulkemaan suoraan ja tiheästi Helsingin keskustasta Aviapoliksen alueen kautta Lentoasemalle nykyisen linjan 615 reittiä. Uusi runkolinja korvaa nykyisen linjan 615. Linja 614 palvelee jatkossa arkisin ruuhka-aikojen työmatkaliikennettä.

Keskiselle Vantaalle tulee myös muita tiheästi ajettavia vaihdottomia yhteyksiä, mikä sujuvoittaa matkustamista niin Keski-Vantaalla kuin sieltä kauemmaksi. Linja 554 muuttuu linjaksi 562, jota ajetaan Suutarilasta Lentoasemalle. Linjan myötä Siltamäen, Jumbon ja Lentoaseman väliset yhteydet paranevat.

Linjat 561 ja 616 yhdistyvät. Uutta linjaa 561 ajetaan Itäkeskuksesta Malmin ja Tammiston kautta Jumboon. Päätepysäkki siirtyy Lentoasemalta Kivistöön. Bussit kulkevat Viinikkalan työpaikka-alueen ja Kanniston asuinalueen kautta. Muutokset vahvistavat Itä- ja Koillis-Helsingin sekä Kivistön yhteyksiä Aviapoliksen työpaikka-alueelle.

Ruskeasanta saa lisää bussiliikennettä, kun linja 574 siirtyy kulkemaan alueen läpi. Linjaa 576 ajetaan jatkossa Junkersintietä pitkin, joten bussit kulkevat entistä lähempänä eteläistä Ruskeasantaa.

Linjan 574 liikennöinti muuttuu myös sen eteläisellä reittiosuudella. Linjaa ryhdytään ajamaan Ylästön kautta linjan 571 parina. Tällöin Ylästöstä on ruuhka-aikoina yhteys kymmenen minuutin välein sekä Kehäradan juniin että linjoihin 400, 431 ja 600.

Muutoksia Kivistössä

Kivistössä linjaa 433 ajetaan elokuusta alkaen Petaksen ja Vantaanpuiston suunnasta suoraan Kivistön asemalle, eivätkä bussit kierrä Kanniston kautta.

Linjaa 431N ajetaan jatkossa suoraan Mestarintietä Kivistön keskustaan ja edelleen Kannistoon ja Tikkurilantietä Lentoasemalle. Reittimuutos mahdollistaa yhteydet Kivistöstä Lentoasemalle junien liikennöintiajan ulkopuolella ja nopeuttaa yhteyksiä Helsingin ja Kivistön välillä. Bussien vuoroväli tihenee tunnista puoleen tuntiin.

Pohjois-Espoon ja Vantaan väliset yhteydet tihenevät

Teemme 15. elokuuta myös Pohjois-Espoon bussiliikenteeseen muutoksia, jotka tekevät alueen bussilinjastosta entistä verkostomaisemman.

Pohjois-Espoon ja Keski-Vantaan välisiä yhteyksiä vahvistavat uudet bussilinjat 583 ja 584. Linjoja ajetaan Louhelan aseman ja Kehä III:n työpaikka-alueiden kautta Jumboon ja Aviapolikseen. Vaihdoton yhteys Pohjois-Espoosta Jumboon on ollut monien asiakkaitten toive.

Linjat 583 ja 584 korvaavat linjat 436 ja 437. Uusia linjoja ajetaan ruuhka-aikoina Niipperin ja Aviapoliksen väillä kymmenen minuutin välein, kun linjoja 436 ja 437 ajetaan tällä hetkellä tiheimmillään vartin välein.

Lähderannan ja Jupperin yhteydet Länsi-Vantaalle ja Myyrmäkeen vahvistuvat elokuusta alkaen. Linjojen 565 ja 565B yhteinen vuoroväli on ruuhka-aikaan kymmenen minuuttia. Linjoilta voi vaihtaa Koivuvaarassa sujuvasti samalta pysäkiltä runkolinjalle 300.

Linjaa 321, Elielinaukio–Vihdintie–Jupperi–Järvenperä–Vanhakartano, ajetaan jatkossa ainoastaan arkisin. Bussit kulkevat ruuhka-aikoina puolen tunnin välein ja muina aikoina tunnin välein.

Asukkaiden sana painoi linjojen suunnittelussa

Kävimme linjoja suunnitellessamme aktiivista vuoropuhelua Vantaan ja Pohjois-Espoon asukkaiden sekä alueilla muuten matkustavien kanssa.

Keräsimme liikkumiskyselyillä tietoa eri alueilla liikkuvien tarpeista. Pidimme kustakin suunnitelmasta blogia, jossa joukkoliikennesuunnittelijamme esittelivät hanketta ja kävivät keskusteluja asukkaiden kanssa.

Keskustelu blogeissa oli vilkasta. Esimerkiksi Tuusulanväylän linjastosuunnitelman blogisivua, jossa puitiin Keski-Vantaan bussilinjoja, ladattiin noin 44 000 kertaa ja asukkailta tuli 1 000 kommenttia.

Järjestimme myös asukastilaisuuksia sekä asukastyöpajoja ja pidimme suunnitelmia esillä liikennevälineiden ja asemien sähköisillä näytöillä.
Asukkaiden aktiivisuus kantoi satoa.

Muutimme linjastosuunnitelmia saamamme palautteen pohjalta, esittelimme uudet versiot asiakkaille ja hioimme niitä kommenttien pohjalta eteenpäin.

Kiitämme lämpimästi kaikkia suunnitteluun osallistuneita. Paras joukkoliikenne syntyy yhdessä tehden.

Liikennetiedotteemme Vantaan ja Pohjois-Espoon muutoksista 

Vantaan ja Pohjois-Espoon muutosten verkkosivu 

Lue lisää runkoverkosta