Vanda får tre nya stombusslinjer i augusti och trafiken mellan Vanda och Norra Esbo blir tätare

I augusti får Vanda tre nya stombusslinjer som har hög turtäthet. Det sker också förändringar i Norra Esbo och tack vare dessa förändringar blir trafiken tätare mellan Norra Esbo och Vanda.

Den 15 augusti sker det flera förändringar i busslinjerna i Vanda. Då införs nya stombusslinjer i Vanda, stombussarna 300 och 400 som kör från Helsingfors centrum till Västra Vanda. Linje 300 går från Elielplatsen till Myrbacka station via Hasselbacken. Linje 400 kör från Elielplatsen till Myrbacka, Mårtensdal och Vandaforsens station.

Trafiken på stombusslinjerna är punktlig och tät. Det är också enkelt att resa med stombuss eftersom passageraren kan stiga på bussen även genom mittdörren om hon eller han har en giltig biljett.

Stomlinjernas bussar och hållplatser har orange färg.

De nya anslutningslinjerna erbjuder goda tvärgående förbindelser till regioncentra samt goda bytesförbindelser till de nya stombussarna 300 och 400. Också anslutningsförbindelserna till järnvägsstationerna blir tätare.

Förbindelserna till Helsingfors centrum är med byten efter förändringarna men trafiken är tätare än på de nuvarande regionlinjerna.

Stombussarna 300 och 400 ersätter regionlinjerna som nu kör från Västra Vanda till Helsingfors centrum. Regionlinjerna 321, 345 och 431 kommer även i fortsättningen att komplettera stombusstrafiken.

När stombussarna startar, dras vissa hållplatser in. Hållplatser som dras in är sådana som har haft få resenärer. Gångavstånden till hållplatserna är även efter förändringen rimliga.

Ny stombuss 600 i Mellersta Vanda

Den viktigaste förnyelsen i Mellersta Vanda är stomlinje 600 som har hög turtäthet och som trafikerar samma rutt från Helsingfors centrum via Aviapolis till flygplatsen som den nuvarande linjen 615. Den nya stomlinjen ersätter den nuvarande linjen 615. Linje 614 betjänar även i fortsättningen pendlingstrafik på vardagar i rusningstid.

Mellersta Vanda får också andra direkta busslinjer som har hög turtäthet. Linje 554 blir en ny stomlinje 562 som kör från Skomakarböle till Flygplatsen. Detta förbättrar förbindelserna mellan Skomakarböle, Jumbo och Flygplatsen.

Linjerna 561 och 616 slås samman. Den nya linjen 561 kör från Östra centrum via Malm och Rosendal till Jumbo.  Linjens ändhållplats flyttas från Flygplatsen till Kivistö. Bussarna kör via Vinikby och Kannisto. Förändringarna förbättrar förbindelserna från östra och nordöstra Helsingfors samt från Kivistö till arbetsplatsområdet i Aviapolis.

Rödstrand får en ny busslinje när linje 574 börjar köra via området. I fortsättningen kör linje 576 längs Junkersvägen.

Linjen 574 får också delvis en ny rutt. Linjen trafikerar Övitsböle tillsammans med linje 571. Det innebär att det finns en bussförbindelse var 10:e minut under rusningstid från Övitsböle till Ringbanan samt till busslinjerna 400, 431 och 600.

Ändringar i Kivistö

Från och med augusti kör linje 433 direkt från Petas och Vandaparken till Kivistö station, och det innebär att bussarna inte längre går via Kannisto.

I fortsättningen kör linje 431N direkt längs Mästarvägen till Kivistö centrum och vidare till Kannisto och längs Dickursbyvägen till Flygplatsen. Turtätheten på busslinjerna blir högre, från en timme till halvtimme.

Tätare trafik mellan Norra Esbo och Vanda

Den 15 augusti sker det också ändringar i busstrafiken i Norra Esbo.

De nya busslinjerna 583 och 584 börjar köra mellan Mellersta Vanda och Norra Esbo. Linjerna går via Klippsta station och arbetsplatsområden vid Ring III till Jumbo och Aviapolis. Många kunder har önskat en direkt förbindelse från Norra Esbo till Jumbo.

Linjerna 583 och 584 ersätter linjerna 436 och 437. De nya busslinjerna går mellan Nipert och Aviapolis med 10 minuters mellanrum under rusningstid medan linjerna 436 och 437 kör nu med 15 minuters mellanrum.

Förbindelserna från Källstrand och Jupper till Västra Vanda och Myrbacka förbättras från och med augusti. Den gemensamma turtätheten på linjerna 565 och 565B är 10 minuter under rusningstid. Från dessa bussar kan man byta till stombuss 300 vid hålllplatsen i Koivuvaara.

Linje 321, Elielplatsen-Vichtisvägen-Jupper-Träskända-Gammelgård, kör i fortsättningen endast på vardagar. Bussarna kör under rusningstid med en halvtimmes mellanrum och övriga tider med en timmes mellanrum.