Linjerna 24, 25, 37, 41 och 42 övergår till sommartidtabeller 3.6 – nya turer för linje 24

Linjerna 24, 25, 37 och 42 övergår till sommartidtabeller och linje 24 får nya turer till Sandudd och Fölisön från och med måndag 3.6.

Linjerna 24 Kampen–Fölisön, 25 Kampen–Smedjebacka, 37 Kampen–Myrbacka, 41 Kampen–Norra Haga station och 42 Kampen–Magnuskärr–Gamlas övergår till sommartidtabeller redan på måndag 3.6. De andra linjerna börjar köra enligt sommartidtabeller från och med måndag 17.6.

Nya turer läggs in på linje 24 till Sandudd och Fölisön. Linjen får även en högre turtäthet och längre trafikeringstider.

De nya tidtabellerna gäller fram till 11.8.2024 och de finns redan i Reseplaneraren.