Enstaka turer ställs in p.g.a. krävande väderleksförhållanden och personalbrist

Enstaka turer ställs in på grund av krävande väderleksförhållanden och personalbrist.

Dåligt väder orsakar förseningar och därmed också inställda turer. Tryggt resande är det allra viktigaste för oss under alla förhållanden och situationer. Vissa turer ställs in så att vi kan erbjuda kollektivtrafiktjänster trots de krävande förhållandena.

En större del än vanligt av trafikföretagens personal kan inte vara i jobb på grund av pandemin, vilket också påverkar kollektivtrafiken. 

Vi beklagar situationen.

De turer som inte körs syns i Reseplaneraren som inställda avgångar. Det lönar sig att på förhand kontrollera rutterna och tidtabellerna i HSL-appen eller Reseplaneraren och reservera mer tid än vanligt för resor. Detta gäller särskilt om linjen också vanligtvis har gles turtäthet.