Kyrkslätt får ny trafikidkare och stomlinjer nya elbussar

HRT konkurrensutsatte närbusslinjerna 918 och 919 i Kyrkslätt, stomlinjerna 520 och 530 samt busslinje 23 i Helsingfors. I konkurrensutsättningen ingick ett förpliktande drivkraftskrav, vilket främjar oss att uppnå våra utsläppsmål. Merparten av de bussar som körs på de konkurrensutsätta linjerna är elbussar. HRT:s styrelse fattade beslutet utifrån anbudens totalekonomiska fördelaktighet.

De trafikidkare som valts genom konkurrensutsättningen börjar köra närbusslinjerna i januari 2023 och stomlinjerna och linje 23 i augusti 2023.

Linjerna och trafikidkarna

Linje

Rutt

Trafikidkare

Närbuss 918

Södra Kyrkslätt, Kyrkslätt centrum och Vols

Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy

Närbuss 919

Norra Kyrkslätt, Kyrkslätt centrum och Vols

Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy

Stomlinje 520

Mattby – Storåker – Alberga – Myrbacka – Mårtensdal  

Oy Pohjolan Liikenne Ab

Stomlinje 530

Mattby – Esbo centrum – Myrbacka

Oy Pohjolan Liikenne Ab

Linje 23

Järnvägstorget – Böle – Britas

Oy Pohjolan Liikenne Ab

 

Närbusstrafiken körs med en buss av typ MiniB som klarar kraven för Euro 6-normen. Stomlinjerna får 25 elbussar och en buss som är utrustad med förbränningsmotor och som uppfyller utsläppsklass Euro 6.
Dessutom sätts åtta elbussar och en Euro 6-klassad buss med förbränningsmotor i trafik på linje 23.

Den konkurrensutsatta trafiken omfattade 36 bussar och ungefär 4,4 miljoner linjekilometer om året. Trafikeringskostnaderna är ungefär 12,5 miljoner euro per år. Kostnaderna minskar med ungefär 0,7 procent jämfört med den nuvarande situationen.