Taksikuljetus Oy vann upphandlingen gällande trafikering av busslinje 16

Från och med början av år 2023 trafikeras busslinje 16 av Taksikuljetus Oy. Rutten för linjen är Järnvägstorget–Brändö (M)–Högholmens djurgård (Blåbärslandet) och den trafikeras med tre bussar av typ A2 som uppfyller utsläppskraven i Euro VI-normen.

Under våren 2022 ordnade vi anbudsförfarande för busstrafiken 56/2022 gällande objektet 283. I anbudsförfarandet ingick trafiken av tre bussar och cirka 290 000 kilometer om året. I konkurrensutsättningen deltog fem trafikföretag och HRT:s styrelse fattade beslutet utifrån anbudens totalekonomiska fördelaktighet. Avtalsperiodens längd är ungefär 4,5 år.

Den konkurrensutsatta trafiken omfattade cirka 0,3 procent av antalet bussar och linjekilometer i den busstrafik som vi beställer. Den busstrafik som vi nu beställer omfattar ungefär 91 miljoner linjekilometer om året och kräver högst cirka 1 171 bussar på vardagarna.