Ny seriebiljett testas i HSL-appen

I början av maj lanserar vi en ny seriebiljett som är ett förmånligare sätt att resa jämfört med enkelbiljetter. Den nya seriebiljetten är i testbruk. Seriebiljetten är ett svar på de förändrade resbehoven och ett bra alternativ för personer som arbetar på distans en del av veckan samt för resor på fritiden. Seriebiljetten ger besparingar på oregelbundna resor om man tidigare har använt enkelbiljetter.

Seriebiljetten är ny tillgänglig! Läs mer på seriebiljett-sidan.

Vi lanserar två olika seriebiljetter: en med 10 resor och en med 20 resor. Om du köper en seriebiljett med 10 resor, får du en resa gratis, och om du köper en seriebiljett med 20 resor, får du tre resor gratis. En AB-biljett kostar 2,79 euro om du köper seriebiljetten med 10 resor medan en enstaka enkelbiljett kostar 3,10 euro. En AB-biljett kostar 2,64 euro om du köper seriebiljetten med 20 resor.

Seriebiljetter är endast för vuxna och kan köpas via HSL-appen. Seriebiljetten är personlig. Seriebiljetten med 10 resor gäller i 30 dygn och seriebiljetten med 20 resor i 60 dygn. HRT följer hur resenärer använder seriebiljetter och kan ändra villkoren under försöket.

Testbruk av seriebiljetten pågår högst ett halvt år. HRT fattar beslut om fortsättningen på hösten på basis av erfarenheterna.

Biljettpriser

Zon  Seriebiljett 10 x Seriebiljett 20 x Enkelbiljett
AB, BC, CD 27,90 (2,79e/st.) 52,70 (2,64e/st.) 3,10
ABC, BCD 36,90 (3,69e/st.) 69,70 (3,49e/st.) 4,10
ABCD 40,50 (4,05e/st.) 76,50 (3,83e/st.) 4,50
D 26,10 (2,61e/st.) 49,30 (2,47e/st.) 2,90