Nya skyltar testas vid metrostationerna på Drumsö, vid Järnvägstorget och i Östra centrum

Från och med november kommer metropassagerare på Drumsös, Järnvägstorgets och Östra centrums metrostationer att vägledas av nya skyltar. Syftet med försöket är att testa om de nya skyltarna gör avstigning och påstigning smidigare. Försöket genomförs tillsammans av HRT och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab som ansvarar för metrotrafiken.

De första nya skyltarna har redan installerats på Järnvägstorgets metrostation. Metrostationerna på Drumsö och i Östra centrum kommer att få ny skyltning i slutet av november. Målet med försöket är att utreda om skyltarna hjälper passagerare att röra sig på stationen och om de förbättrar kundupplevelsen. Senare kan resenärerna ge respons om försöket genom en enkät.

Försöket, som pågår i ungefär tre månader och genomförs tillsammans av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och HRT, är en del av ett mer omfattande projekt som syftar till att förbättra kundupplevelsen och smidiggöra trafiken. Försöket kommer inte att påverka metrotrafiken vid metrostationerna på Drumsö, vid Järnvägstorget och i Östra centrum.

I försöket används golvmarkeringar och skyltar som monteras ovanför plattformarna och på väggarna på stationerna.

Försöket är en fortsättning på ett tidigare försök som genomfördes på Järnvägstorgets metrostation i november 2021. I det tidigare försöket fick resenärerna möjlighet att ge respons om de nya skyltarna genom intervjuer och med en enkät. Ungefär 40 procent av svararna tyckte att de nya skyltarna hade en positiv inverkan på reseupplevelsen. På grund av den positiva responsen utvidgades försöket till att omfatta också andra metrostationer. De skyltar som nu testas har utvecklats på basis av tidigare respons.

Försöket är en del av förbättringen av metrons kapacitet

Förbättringen av metrons kapacitet och tillförlitlighet är ett gemensamt projekt mellan Stadstrafik Ab, HST, HRT, Västmetron Ab och Esbo stad.

Passagerarantalet i metron ökar i och med att huvudstadsregionen växer och metron får nya stationer. Detta innebär att den nuvarande kapaciteten kommer inte att räcka till. Ett centralt sätt att höja metrons kapacitet är att öka turtätheten. För detta syfte har det inletts ett projekt för att modernisera systemet för tågkontroll. Man har också vidtagit andra åtgärder för att kunna säkerställa en pålitlig metrotrafik.

Metrons kapacitet kan också förbättras på andra sätt, bland annat genom att utveckla skyltningen på stationerna. Syftet är att effektivisera passagerarströmmarna på stationerna genom att bland annat styra passagerare till de tåg som har mest utrymme.