HRT och VR utreder trygghet på närtåg

I maj utreder vi den upplevda tryggheten i närtågstrafiken.

HRT och VR inleder i samarbete en undersökning vars syfte är att ta reda på hur trygg passagerarna anser användning av närtåg. I maj delar vi ut inbjudningskort till passagerare på närtåg. På inbjudningskortet finns en länk som förs till en webbenkät.

Undersökningen utförs på alla närtågstrafikens bansträckor i HRT-området under olika tider på dygnet fram till lördagen den 21 maj.

Det tar ca fem minuter att svara på enkäten och bland alla deltagare lottas ut biobiljetter.

Undersökningen utförs med hjälp av inbjudningskort för att säkerställa att svararna består av kunder som använder närtågstrafiken. I enkäten ingår frågor om den pågående resan och om de resor som svararna har gjort under det senaste året.

Detta är den femte undersökningen om tryggheten på närtåg. Den förra undersökningen genomfördes år 2019. För att kunna jämföra resultaten med de tidigare undersökningarna är det viktigt att varje år utföra undersökningen på samma sätt.

Tack för ditt deltagande!