Identifiering tas i bruk i Reseplanerarens gränssnitt i september

Identifiering med API-nyckel tas i bruk i Reseplanerarens programvarugränssnitt för karttjänster och ruttsöktjänster i september 2022.

Identifiering med API-nyckel tas i bruk i Reseplanerarens programvarugränssnitt för karttjänster och ruttsöktjänster i september 2022. Ändringen påverkar inte direkt de tjänster som HRT:s kunder använder och kräver alltså inga åtgärder av kunderna. Ändringen är riktad till aktörer som utnyttjar HRT:s data. Syftet med ändringen är att förbättra användarupplevelsen i framtiden.

Det är fortfarande kostnadsfritt att använda gränssnittstjänsterna i enlighet med principerna för öppen information. För att använda tjänsterna måste användaren dock ange sin API-nyckel i gränssnittets tjänsteanrop. Med hjälp av API-nycklar kan HRT följa användningsgraden av de öppna gränssnittstjänsterna och vid behov ta kontakt med tjänsternas användare. På detta sätt kan vi i fortsättningen erbjuda bättre tjänster och t.ex. samla in utvecklingsförslag från användare.

Identifieringen tas i bruk inom en övergångsperiod på sex månader som gäller fram till 3.4.2023. Under övergångsperioden kan man använda antingen det nya eller det gamla sättet. Vi rekommenderar dock att man börjar använda det nya sättet så snabbt som möjligt.

Mer information på engelska hittar du på Digitransit-projektets webbplats: digitransit.fi/en/developers/api-registration/

 

HRT:s öppna gränssnitt:

Genom HRT:s öppna gränssnitt kan man få tillgång till mångsidig information. Denna information innehåller bl.a. gränssnitt för att söka kartor, rutter och adresser som utnyttjas också av HRT:s egna tjänster, såsom Reseplaneraren. Mer information på finska hittar du här: hsl.fi/avoindata

 

Vad är API:er?

Ett API är ett programmeringsgränssnitt som används för att olika applikationer ska kunna prata med varandra. Generellt sett kan man säga att när människor talar om ett API brukar man syfta på vilket programmeringsgränssnitt som helst. Ett API kan vara för internt bruk eller ett öppet gränssnitt som andra applikationer kan använda.