Ringbanan 2015

flrt-junaRingbanan har öppnats för passagerartrafik

Ett av Helsingforsregionens mest betydande kollektivtrafikprojekt blev verklighet då Ringbanan öppnades för passagerartrafik 1.7.2015. I och med Ringbanan öppnades en spårförbindelse mellan Helsingfors centrum, Helsingfors-Vanda flygplats och övriga Finland.

Ringbanan skapar kollektivtrafikens viktiga stomförbindelse för hela huvudstadsregionen. Uppskattningsvis ca 200 000 vandabor och 200 000 övriga pendlare reser i Ringbanans tåg dagligen. Den nya bansträckan kombinerar Vandaforsbanan och huvudbanan då i Vanda skapas också en betydande tvärgående spårförbindelse mellan östra och västra Vanda.

Ringbanans nya stationer är Veckal, Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen och Lejle. Tågen trafikerar under rusningstiden med 10 minuters mellanrum nästan dygnet runt. Alla tåg är moderna tåg med lågt golv och det är lätt att stiga på med resväskor, barnvagn eller rullstol.

Ringbanans I- och P-tågen stannar på alla stationer längs rutten.


 

kartta Kehäradan asemista

Titta på kartan hur stationerna ser ut och i hurdan terräng de ligger (Esri har genomfört kartan)

 

Resans längd från Helsingfors

 

I-tåget: Böle 4 min, Kottby 7 min, Åggelby 9 min, Bocksbacka 11 min, Malm 13 min, Mosabacka 15 min, Parkstad 17 min, Dickursby 20 min, Sandkulla 21 min, Lejle 24 min, Flygplatsen 27 min, Aviapolis 30 min, Kivistö 35 min, Veckal 37 min, Vandaforsen 38 min, Mårtensdal 40 min, Klippsta 41 min, Myrbacka 43 min, Malmgård 45 min, Gamlas 47 min, Norra Haga 48 min, Hoplax 50 min, Ilmala 53 min, Böle 55 min, Helsingfors 60 min.

P-tåget: Böle 5 min, Ilmala 6 min, Hoplax 9 min, Norra Haga 11 min, Gamlas 13 min, Malgård 15 min, Myrbacka 16 min, Klippsta 18 min, Mårtensdal 19 min, Vandaforsen 21 min, Veckal 23 min, Kivistö 25 min, Aviapolis 30 min, Flygplatsen 32 min, Lejle 35 min, Sandkulla 38 min, Dickursby 40 min, Parkstad 42 min, Mosabacka 44 min, Malm 46 min, Bocksbacka 48 min, Åggelby 50 min, Kottby 52 min, Böle 55 min, Helsingfors 60 min.

Trafikeringstider

med 10 minuters mellanrum
måndag–fredag kl. 6–19, lördag kl. 9–19

med 15 minuters mellanrum
måndag–fredag kl. 19–22, lördag kl. 7–9 och kl. 19–22, söndag kl. 10–22

med 30 minuters mellanrum
måndag–fredag kl. 4–6 och kl. 22–24, lördag kl. 5–7 och kl. 22–24, söndag kl. 5–10 och kl. 22–24

Förbindelser till Helsingfors-Vanda flygplats på sommaren 2015

 

Förbindelser till flygplatsen 1–9.7.2015
Från Aviapolis tågstations finns gratis busstransport till flygplatsens terminaler. Bussresan tar ca fem minuter och bussarna trafikerar med ca fem minuters mellanrum under tågens trafikeringstider.

Förbindelser till flygplatsen fr.o.m. 10.7.2015
Datavägens ingång på Flygplatsens järnvägsstation tas i bruk senast 10.7.2015. Från Datavägen finns gratis busstransport till flygplatsens terminaler. Bussarna trafikerar med ca fem minuters mellanrum under tågens trafikeringstider. Från Datavägens ingång är ca 350 meters gångavstånd till T1-terminalen och 700 meters till T2-terminalen. Den direkta ingången till terminalerna öppnas senare på hösten.

Mer information om förbindelser till flygplatsen på sommaren 2015

Nyheter om ärendet:

17.10.2013 Ändringar i avgångs- och ankomstplattformar för A-, M- och L-tåg fr.o.m. 27.10
06.03.2014 HRT förbereder sig till ibruktagandet av Ringbanan – busslinjenätet i Vanda förnyas i augusti 2015
31.07.2014 Linjetecken för Ringbanans tåg blir I och P
21.10.2014 HRT:s verksamhets- och ekonomiplan: Ringbanan öppnar en serie av stora kollektivtrafikprojekt nästa sommar
12.02.2015 Fem månader till Ringbanan – en ny period väntar
14.04.2015 Ringbanans tåg stannar på alla stationer
04.06.2015 Trafiken på Ringbanan inleds 1.7 – tågstationen på flygplatsen tas i bruk senast 10.7