Ett års resor till priset av 10 månader

Du kan köpa biljetten via HSL-appen eller med HRT-kortet. I båda alternativ får du ett års resor till priset av 10 månader.

I HSL-appen betalar du biljetten i 30 dagars perioder

Köp periodbiljetten som fortlöpande sparbeställning via HSL-appen i din telefon. Den fortlöpande sparbeställningen är ett enkelt alternativ eftersom biljetten är giltig i HSL-appen utan att du behöver ladda den.  När du förbinder dig till att köpa biljetten för 12 månader, får du rabatt på din periodbiljett. Biljetten debiteras ditt betalkort var 30:e dag. Exempelpriser:

AB-biljett 52,30 € / 30 dygn 
ABC-biljett 83,10 € / 30 dygn 

Läs mer

Köp via appen

Med HRT-kortet

Du får ett års resor till ett förmånligt pris när du köper periodbiljetten för 360 dygn på HRT-kortet. Du kan köpa en årsbiljett på 360 dagar på nätet, i HRT:s biljettautomat eller övriga försäljningsställen. Biljetten laddas på HRT-kortet och du betalar biljetten helt vid köptillfället.

AB-biljett 653,60 € / 360 dygn (54,40 € /30 dygn)
ABC-biljett 997,30 € / 360 dygn (83,10 €/30 dygn)

Se andra priser

Ladda ditt HRT-kort

Mer information om årsbiljett

HSL-appen

HRT:s biljetter, Reseplaneraren och trafiknyheter i din telefon.

HRT-kortet

Du kan betala alla dina kollektivtrafikresor inom HRT-området med HRT-kortet.