Stomlinje 550 och linje 52 återgår till att köra via Hoplax station i december

Stomlinje 550 och linje 52 återgår till sina ordinarie rutter och börjar köra via Hoplax station 13.12.2021. De avvikande rutterna och hållplatserna uteblir för linjerna. Sedan augusti 2019 har linjerna varit på undantagsrutt på grund av byggandet av snabbspårvägen Spårjokern.

Arbetena vid Hoplax station kommer att bli färdiga inom kort. Stomlinje 550 och linje 52 återgår till att köra via Hoplax station via Eliel Saarinens väg fr.o.m. måndag 13.12.2021. Samtidigt blir det också lättare att byta mellan närtåg och buss.

Stomlinje 550 återgår till sin ordinarie rutt från Britasvägen och börjar trafikera Eliel Saarinens väg och Sockenbackavägen. På Eliel Saarinens väg trafikerar linjen hållplatserna Ilkkavägen, Hoplax station och Vichtisvägen. Undantagsrutten via Klubbekrigarvägen, Tavastehusleden och Vichtisvägen samt hållplatserna Krämertsskogsvägen och Hemmansvägen uteblir för linjen.

Även linje 52 återgår till att köra via Hoplax station via Eliel Saarinens väg 13.12.2021. Hållplatserna Eliel Saarinens väg, Haga yrkesskola, Backåkersplatsen, Tunnelvägen, Brandbrunnsplatsen, Haga sportplan, Spireavägen och Djurberget uteblir för linjen.

Samtidigt stängs av korsningen vid Eliel Saarinens väg och Klubbekrigarvägen. Korsningen är avstängd fram till sommaren 2022. På grund av detta börjar närbuss 31 köra avvikande rutt via Eliel Saarinens väg och Ilkkavägen dvs. hållplatserna Santavuorivägen uteblir för linjen. Annan motorfordonstrafik styrs via Knektvägen och Ilkkavägen.

Stomlinje 550 körs mellan Östra centrum och Kägeludden fram till 2024 då snabbspårvägen Spårjokern börjar trafikera sträckan. Linje 52 fortsätter att köra via Hoplax station också efter 2024.

Linjat 52 ja 550 reittimuutos Huopalahti